Moderator o charyzmacie Ruchu

Z myślą o tych z nas, którzy nie korzystają z Facebooka, albo też chcą powrócić do tych treści po czasie, dokonujemy tutaj „przedruku” cyklu wpisów o charyzmacie Ruchu, publikowanych przez ks. Radosława Rotmana, naszego moderatora diecezjalnego, na grupie Ruch Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej.

Dla wygody śledzenia, kolejne części publikowane będą „na górze”. Nadrabianie zaległości wymagać więc jednak będzie czytania „od dołu”.

Przy każdej części jest odnośnik do jej wpisu na grupie, co pozwoli komentować, polubić czy też udostępnić.

Zapraszamy do lektury!

diecezjalna diakonia komunikowania społecznego


Część 3

2021-02-02

Znajdź nas na Facebooku

Jak już zapowiadaliśmy w ostatnim poście, dzisiaj napiszemy trochę o 2 lutym, czyli święcie Ofiarowania Pańskiego, które w tradycji Ruchu nazywamy dniem światła i jest to święto, które ma też szczególne znaczenie w całym systemie formacyjnym. ? Podczas rekolekcji 1 stopnia, właśnie w 4-tym dniu, kiedy przeżywamy tajemnicę Ofiarowania Pańskiego (Symeon pod natchnieniem Ducha Świętego spotyka w świątyni Dziecię i rozpoznaje w Nim Zbawiciela) ma miejsce szczególne wydarzenie oazy – przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Dokonuje się to podczas bardzo uroczystej Eucharystii połączonej z nabożeństwem światła i wody. Tym szczególnym momentem jest przyjęcie komunii św., który przeżywamy jako moment odnowienia swojej pierwszej komunii św. Bo kto może przyjmować komunię św., a więc być we wspólnocie z Nim, jeśli nie ten tylko, kto wyznaje, że Jezus jest Jego Panem i Zbawicielem.

Po Eucharystii uczestnicy oazy z zapalonymi świecami udają się do źródełka wody (wyrażając w ten sposób decyzję pójścia za Jezusem, który jest Światłem na oświecenie pogan).

W ciągu roku, 2 luty, przeżywamy w Ruchu jako moment przejścia z postoazy do preoazy i oficjalnie Ruch zaczyna przygotowywać się do Oazy Żywego Kościoła.

W tym dniu, nazywanym, także dniem światła, w Krościenku w Centrum Ruchu Światło-Życie podczas liturgii zostają poświęcone świece, które towarzyszą każdym rekolekcją oazowym. W trakcie trwania Centralnej Oazy Matki świeca oazy wielkiej, zostaje przekazana przez moderatora generalnego poszczególnym przedstawicielom diecezji.

Wspomnijmy, że zapalona świeca ma wiele znaczeń, ukazuje prawdę, że Jezus jest Światłością świata, ale też jest m.in. znakiem jedności. Zapalana podczas oaz wyraża jedność miedzy różnymi rekolekcjami przeżywanymi w ramach jednego charyzmatu ŚWIATŁO-ŻYCIE.

2 luty jest też dniem życia konsekrowanego, a więc Ruch w tym dniu w sposób szczególny modli się ? za Panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, o których postaramy się kiedyś napisać parę słów.

Świeca oazy wielkiej i foska umieszczona na lichtarzu, znajdującym się w Centrum Ruchu naszej Archidiecezji.

Część 2

2021-01-30

Znajdź nas na Facebooku

Nawiązując do ostatniego postu, gdzie stwierdziliśmy, że istotą Ruchu jest pedagogia nowego człowieka, spróbujemy dać tym razem odpowiedź na pytanie kim jest nowy człowiek do którego zmierza oazowa pedagogia. I odpowiedź oczywiście wydaje się dość prosta, i pewnie taka jest, ponieważ Nowym Człowiekiem w pełnym znaczeniu tego słowa jest Jezus Chrystus. Może pamiętacie, z oazy 1 stopnia jak nam mówiono, że Jezus nie tylko ma stać się moim Zbawicielem, który wybawia mnie z mojego grzechu, nie tylko Panem mojego życia, któremu chcę podporządkowywać wszystkie dziedziny życia, ale Jezus jest także wzorem osobowym, a więc wzorem do naśladowania. W teologii mówi się, jak już z pewnością nieraz słyszeliśmy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a ideał, wzór, ten zawarty jest właśnie w Drugiej Osobie, a więc w Jezusie. Do tego dodajmy też, że w Jezusie znajduje się ostateczne, kryterium osądu błędnych dróg człowieka, na które niestety zdarza się nam wchodzić.

Na koniec powiedzmy sobie jeszcze krótko o Maryi, którą oczywiście nazywamy Niepokalaną Służebnicą. Maryja jak pewnie pamiętamy z treści formacyjnych i to też z oazy 1 stopnia, jest również wzorem osobowym nowego człowieka. Jeśli nowym człowiekiem mogę stać tylko w relacji do Chrystusa, to Maryja jest właśnie najdoskonalszym wzorem takiej relacji, najdoskonalszym wzorem oddania się Chrystusowi i Jego dziełu.

Następny post będzie wydaniem specjalnym ?, ponieważ zbliża się 2 luty, a wiemy, że jest to szczególne święto w Ruchu. Pozwolimy sobie coś napisać o jego znaczeniu w formacji Ruchu.

Foska, która znajduje się na ścianie obok Domu św. Piotra Apostoła w Kafarnaum.

Część 1

2021-01-28

Znajdź nas na Facebooku

Przyszła myśl, żeby zacząć pisać o charyzmacie ŚWIATŁO-ŻYCIE, więc na tyle na ile będzie światła i możliwości, to będę starał się regularnie publikować krótkie posty w tym temacie. Komu czas i chęci pozwolą to zapraszam do odkrywania i przypominania daru, którym jest Ruch Światło-Życie. Treści oczywiście jest ogrom, i trudno wybrać, o czym po kolei pisać, ale i z tym sobie jakoś poradzimy.

Oczywiście zachęcamy do przeżycia ORD, czyli Oazy Rekolekcyjnej Diakonii, którą mam nadzieję, niedługo zorganizujemy, bo to tam na sposób rekolekcyjny, a więc przeżyciowy i w sposób syntetyczny i skuteczny odkrywa się Ruch w całościowej wizji, w pięknie jego charyzmatu.

Nie wiem, czy tak macie, ale może niekiedy zrodzić się myśl, co jest istotą naszego Ruchu? Oczywiście nie da się odpowiedzieć na to jednym zdaniem, bo i istota Ruchu wyraża się w kilku elementach, ale niemniej jednak, jednym z elementów wyrażających istotę jest zdanie „pedagogia nowego człowieka”. Okazuje się, że system formacyjny Ruchu Światło-Życie od strony treści jest właśnie pedagogią nowego człowieka tzn. chodzi oto, żeby przeżywający formację obojętnie, czy to dzieci, młodzież, studenci, dorośli, księża, czy małżonkowie w DK, każdy stawał się nowym człowiekiem. Oczywiście chodzi nam o nowego człowieka, tak jak to rozumie Biblia, a kim on jest to postaramy sobie powiedzieć w następnym poście ?

Do postu będzie dołączone zdjęcie foski w różnych jej ujęciach, zobaczycie, jak wiele jest pięknych jej ujęć ?


ks. Radosław Rotman
moderator diecezjalny

  •  
  •  
  •