Modlitwa za Wrocław i w Twoich intencjach!

Zima dała nam nieco w kość, szczególnie w ostatnim akcie porywu. Ale na szczęście nie zabrakło szaleńców Pana Boga i Jemu niech będą dzięki za ich wytrwałość. Pod Krzyżem tylko Maryja zachowała wiarę, więc póki jest nas ledwie garstka, ogień się tli, a modlitwa, jak kadzidło, ulatuje do Boga.

Wprowadzamy dwie korekty do programu Modlitwy za Wrocław.

Pierwszą jest lokalizacja – wracamy w okolice pręgierza. Drugą jest rozszerzenie formuły Modlitwy o Twoje intencje – czyli osób, które w modlitwie uczestniczą, bądź którzy o nią poproszą.I tak właściwie praktykujemy zbieranie intencji od wszystkich przed odmówieniem 10 Różańca, ale oficjalnie nigdy to nie wybrzmiało. Chcemy, aby każdy potrzebujący modlitwy, mógł na nią liczyć wtedy, gdy do nas przyjdzie.

Pamiętajcie, że każde nasze spotkanie w 3. czwartek miesiąca poprzedza Msza i adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele p.w. Bożego Ciała na ul. Świdnickiej. Rozpoczęcie o 19:00. Serdecznie Was zapraszamy do uczestnictwa.

Nasza inicjatywa Modlitwy za Wrocław ma też służyć dziełu ewangelizacji, szczególnie tej ulicznej, która jest prowadzona w każdy czwartek właśnie od 20:30. Początkiem naszych spotkań zawsze jest wspólna modlitwa. Ona uobecnia pośród nas Chrystusa i jednoczy nas wokół Niego mocą Ducha Świętego. Życzeniem Jezusa było i jest przecież nadal, abyśmy byli jedno. Niech więc Jego Duch, Duch Święty wzmacnia nas do głoszenia Dobrej Nowiny.

Z Panem Bogiem!

Katolicy na Ulicy

  •  
  •  
  •