Na cyfrowych ścieżkach

Wczorajsze spotkanie Diakonii Komunikowania Społecznego zgromadziło, jak na nasze warunki, rekordową liczbę członków, bo było nas aż 8 osób :)! Po wspólnie odmówionych nieszporach i podzieleniu się życiem, tym razem Adam poprowadził kolejny temat formacyjny: „NA CYFROWYCH ŚCIEŻKACH”.

Jak zauważa papież Franciszek: „świat środków przekazu może nam pomóc się rozwijać lub, przeciwnie, może nas dezorientować”. „Ograniczenia te są rzeczywiste, nie usprawiedliwiają jednak odrzucania mediów społecznościowych; przypominają nam raczej, że przekaz jest w ostatecznym rozrachunku bardziej zdobyczą ludzką niż technologiczną”. Media mogą być miejscem spotykania ludzi, ale życie w świecie wirtualnym niesie zarówno pewne szanse jak i zagrożenia. Chodzi o zwrócenie uwagi na fakt, że same media i strategie komunikacyjne nie niosą piękna, dobroci i prawdy – taką moc ma tylko przekaz. Od nas zależy, jaki ten przekaz będzie i czy będziemy potrafili wykorzystać te narzędzia, aby spotykać się z innymi również w sensie ewangelicznym.

W czterech 2-osobowych grupach próbowaliśmy graficznie przedstawić cztery aspekty tego tematu:
1) Media jako szansa
2) Media jako zagrożenia
3) Znaczenie bliskości w spotkaniu i przekazie
4) Co pomaga w środowisku cyfrowym wzrastać w człowieczeństwie i coraz lepiej wzajemnie się rozumieć?
Owoce naszej pracy możecie ocenić sami :).

Po omówieniu bieżących zadań i planów na najbliższy czas w Apelu Jasnogórskim wszystkie sprawy naszej Diakonii i całego Ruchu zawierzyliśmy Niepokalanej.

  •  
  •  
  •