Na oazie wiecznej chwały w niebie

W związku z dzisiejszym jubileuszem o ks. Blachnickim będzie powiedziane czy napisane wiele przez wielu. Cóż więc by można tu jeszcze dodać?

A jednak jest to na tyle ważny jubileusz, że wypadałoby jednak go jakoś uhonorować.

Wczoraj wieczorem otrzymałam ten tekst od pani Reginy Przyłuckiej z INMK i pomyślałam sobie, że jest to właśnie coś takiego, na co czekałam.

Jego autor to duchowny, a jednocześnie poeta, a poezja ma to do siebie, że czasem potrafi krócej, a jednocześnie głębiej oddać to, co trudno jest opisać gdzie indziej nawet w grubych tomach.

O. Andrzej Madej jest misjonarzem oblatem pracującym aktualnie  w Turkmenistanie. U progu kapłańskiej drogi rozpoczął współpracę z ks. Franciszkiem Blachnickim, pod którego kierunkiem również odbywał studia liturgiczne. W Ruchu Światło-Życie posługiwał jako kapłan. Był m. in. moderatorem pierwszej rzymskiej oazy w 1979 r.

Agnieszka Kowal

Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego


CZCIGODNY SŁUGA  BOŻY

CZŁOWIEK  BŁOGOSŁAWIEŃSTW

ODWAŻNY  GŁOSICIEL  EWANGELII

PRZEŚLADOWANY  ZA   WIARĘ

ŚWIADEK  EWANGELII

CHARYZMATYK  ODNOWY KOŚCIOŁA  W  DUCHU  ŚWIĘTYM

MISTAGOG  wiary chrześcijańskiej   DLA  KATECHUMENÓW

CZCICIEL  MARYI MATKI  KOŚCIOŁA

CZŁOWIEK SOBOROWEJ  ODNOWY   KOŚCIOŁA

BUDOWNICZY  ŻYWEGO   KOŚCIOŁA

HEROICZNY  APOSTOŁ  CHRYSTUSA XX WIEKU

WZYWAJĄCY  DO  WOLNOŚCI  NARODY ZNIEWOLONE   POD JARZMEM KOMUNIZMU

ODNOWICIEL ŚWIĘTEJ LITURGII

KROCZĄCY  Z INNYMI  CHRZEŚCIJANAMI  DROGĄ  JEDNOŚCI

GWAŁTOWNIK  KRÓLESTWA   BOŻEGO

NAMASZCZONY  W CHRZCIE   DLA  WYPEŁNIENIA   SŁUŻBY  PROROCZEJ  W LUDZIE   BOŻYM  w xx wieku

GWAŁTOWNIK  KRÓLESTWA   BOŻEGO

TAKIEGO  MAMY  BRATA  W  NIEBIE!

JAKA  TO  WIELKA   GODNOŚĆ –  MIEĆ  TAKIEGO  BRATA w  Chrystusie  !

ORĘDUJE   ZA   NAMI

MODLI  SIĘ W TEJ  GODZINIE  HISTORII KOŚCIOŁA  O DAR  DUCHA  ŚWIĘTEGO  DLA ZALĘKNIONYCH  CHRZEŚCIJAN  EUROPY U PROGU  TRZECIEGO TYSIĄCLECIA  CHRZEŚCIJAŃSTWA !

PODZIĘKUJEMY  PANU  JEZUSOWI  ŻE  ŻYŁ POŚRÓD  NAS

ŻE  MODLILIŚMY  SIĘ   WRAZ   Z  NIM

ŻE SŁUCHALIŚMY JEGO ŚWIADECTWA

ŻE  OBUDZIŁ  WIELU   Z  NAS   DLA  ODWAŻNEGO  WYZNAWANIA   WIARY

UFAJMY  ŻE  DAR  PRZYJĘTY  PRZEZ  NIEGO  OD  BOGA, WZBUDZI  DZIŚ  I  JUTRO  WIELU    MOCNYCH  ŚWIADKÓW   WIARY  W  JEZUSA

NA  MIARĘ   DZISIEJSZYCH  WEZWAŃ

NA  MIARĘ   TRZECIEGO  MILLENIUM

NASZ ORĘDOWNIK NA OAZIE  WIECZNEJ  CHWAŁY  W NIEBIE  !

CHWAŁA  JEZUSOWI 

NA  DRODZE   ŻYCIA   FRANCISZKA  I   W GODZINIE JEGO ŚMIERCI

RADUJMY  SIĘ   BRATERSKĄ   KOMUNIĄ  Z  NIM  – NASZYM   BRATEM  W CHRYSTUSIE  !

andrzej omi *

* Zachowano oryginalną pisownię całego wiersza

Przypominamy o obchodach Jubileuszu Ojca w naszej Archidiecezji .

  •  
  •  
  •