Nasz udział w spotkaniu w Ligocie Polskiej

W sobotę 9 czerwca 2012 r. przedstawiciele naszego rejonu uczestniczyli w diecezjalnym zakończeniu roku formacyjnego Domowego Kościoła.

Zaangażowaliśmy się w pomoc przy budowie podestu pod ołtarzem polowym, rozprowadzaliśmy chińskie herbatki – cegiełki wspierające organizację rekolekcji oazowych w Chinach i udział Chińczyków w rekolekcjach w Polsce.

Był to czas radosnego doświadczania wspólnoty zgromadzonej wokół Eucharystycznego Stołu, zasłuchanej w refleksje na temat Zobowiązań (udział w rekolekcjach i dialog małżeński) oraz czas zabawy (zwłaszcza dla naszych dzieci) i grilowania.

Symbolicznie podziękowaliśmy Ewie i Andrzejowi Małolepszym, którzy we wrześniu przekażą posługę pary diecezjalnej Danusi i Darkowi Stępniom.

Budujemy ołtarz

Piotr Bodziony w akcji

Licznie uczestniczymy w Eucharystii

Wspolnota

Otrzymujemy błogosławieństwo prymicyjne ks. Kamila Szybowskiego z Oleśnicy

Ks. Kamil

Dana i Darek dziękują Ewie i Andrzejowi

2

Przeciągamy linę

dzieci

  •  
  •  
  •