Nie ma sezonu ogórkowego w DDKSie!

Przerwa świąteczna nie zwalnia od służby w diakoni. Dlatego też w miniony poniedziałek, 28 grudnia, diecezjalna diakonia komunikowania społecznego spotkała się. Oczywiście online!

Mimo takich „leniwych” okoliczności spotkanie było nad wyraz owocne. Przede wszystkim okazało się pierwszym spotkaniem po zmianie odpowiedzialnych za diakonię. Od niedawna bowiem, jest za nią odpowiedzialny niżej podpisany.

Formowaliśmy się na podstawie orędzia papieża Franciszka na LIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Tekst, choć z początku wydawał mi się niepozorny, ostatecznie został przez nas odczytany na wiele różnych – choć zbieżnych – sposobów. Polecam zapoznanie się z tym orędziem!

Ustaliliśmy też, że wznowimy formowanie się na podstawie materiałów Wolni i wyzwalający w mediach, ze względu na wielu nowych członków (o czym wspominaliśmy już poprzednio). Formacja tymi materiałami nastręczy wprawdzie pewnych trudności technicznych – przewidują bowiem pracę w podgrupach i zajęcia manualne, jak rysowanie (przypomnijmy tutaj to i tamto spotkanie). Ale któż ma je rozwiązać, jeśli nie my? – ufamy, że z pożytkiem dla wszystkich, poszerzając poprzednie instrukcje. Dlatego jeśli zastanawiasz się, czy dołączyć do DDKS, to są to kolejne argumenty, by uczynić to teraz!

Dokonaliśmy też rewizji własnych działań bieżących. Między innymi w sprawie nowego loga. Praktyka pokazuje bowiem, że choć nowe logo zostało wybrane już pół roku temu to jednak nadal nie funkcjonuje w materiałach wizualnych – w tym na naszej stronie! – ani chyba nawet w świadomości ludzi poza DDKSem. Najwyższa pora to zmienić!

Adam Badura
diecezjalna diakonia komunikowania społecznego

  •  
  •  
  •