Fundacja Światło-Życie

Fundacja „Światło-Życie”

Fundacja „Światło-Życie” powstała w 1989 roku. Fundusz założycielski utworzony został z nagrody przyznanej przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”. Od 2006 r. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego (opp).

Główne cele działania Fundacji: 

  • upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych,
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  • służba rozwojowi ludzi wolnych od nałogów i uzależnień,
  • pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Już dziś możecie nam pomóc!

  • przekazując 1% czyli jedną setną część podatku dochodowego od osób fizycznych. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nasz numer KRS,
  • wpłacając na konto bankowe darowiznę. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf). Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

 

 Fundacja „Światło-Życie” ul. Różyckiego 8 40-589 Katowice tel. 32 251 88 20 e-mail: fundacja@oaza.pl

Konto Fundacji:  GETIN Bank S.A. I Oddział Katowice.

61 1560 1108 0000 9060 0004 4584.

KRS 0000071891

Uwaga: jeśli chcesz przeznaczyć 1% na Ośrodek we Wrocławiu, w PIT w rubryce przeznaczonej na podanie szczegółów wpisać „Dla Ośrodka we Wrocławiu”.

Inne darowizny dla Ośrodka we Wrocławiu można wpłacać na bezpośrednie konto:

Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” we Wrocławiu:

ul. Bobrza 24/7, 54-220 Wrocław

Konto Ośrodka we Wrocławiu:91 1020 5242 0000 2502 0185 6616

Więcej na stronie http://fundacja.oaza.pl

źródło: http://fundacja.oaza.pl