Dokumenty związane z erygowaniem Sekcji Diecezjalnej Stowarzyszenia

Dokumenty związane z erygowaniem Diecezjalnej Sekcji Diakonii Ruchu Światło-Życie.