Odwiedziny we wspólnotach

Wspólnota przy parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela na Wojszycach

Do wspólnoty w parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela na Wojszycach zostaliśmy zaproszeni w piątek 15.03.2013. Delegacja składała się z trzech osób: małżeństwa Ewy i Andrzeja M. oraz Marcina B. O godzinie 18:00 odbyła się Eucharystia, a po niej Droga Krzyżowa z rozważaniami ułożonymi przez młodzież ze wspólnoty oazowej. Tuż po Drodze Krzyżowej udaliśmy się na spotkanie do salki, było tam kilkanaście osób – część przed pierwszym stopniem ONŻ, część przed drugim oraz animatorzy. Po modlitwie na rozpoczęcie spotkania przedstawiliśmy się i poprosiliśmy grupę o przedstawienie się nam. Dzięki temu mogliśmy bliżej się poznać i dowiedzieć się wiele na temat formacji. Potem rozpoczęliśmy opowiadać o Diakonii Ewangelizacji wraz z pokazem prezentacji multimedialnej oraz wspomnieliśmy trochę o innych diakoniach w oazie – Andrzej należy do Diakonii Liturgicznej. Podczas prezentacji dzieliliśmy się spontanicznie świadectwem z pracy na polu służby w Diakonii Ewangelizacji. Spotkanie zakończyliśmy o 21:00 uroczystym Apelem Jasnogórskim.
Marcin

Sławko, wspólnota młodzieżowa ul. Kochanowskiego

Podczas wizyty we wspólnocie młodzieżowej pan Bóg pokazał mi, w jaki sposób można realizować przykazanie miłości. Ci młodzi ludzie, uczniowie szkół gimnazjalnych i liceum, pomimo, że dla wielu z nich było to jedno z pierwszych spotkań, tworzyli już wspólnotę chrześcijańską opartą na wzajemnym poszanowaniu – każdego bez wyjątku. Nikt nie stał na uboczu. Zaangażowanie i serce wkładane przez animatorów w prowadzenie grupy było wspaniałym przykładem miłości do bliźniego. Stając przed nimi i próbując dać im swoje świadectwo, co uczynił mi Pan w moim życiu, czułem, że to oni swoją postawą uczą mnie miłości. W końcu patrząc na nich i na siebie (i myśląc co ja tu robię?) zrozumiałem, że ewangelizacja to zauważanie innych, poświęcanie swojego czasu bezinteresownie dla dobra innych i dla chwały naszego Pana.

  •  
  •  
  •