Pielgrzymka Ruchu: Analiza serca

Odbyła się Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie.Powakacyjna pielgrzymka to ważne wydarzenie w życiu Ruchu Światło-Życie. Z jednej strony ma charakter dziękczynny za czas rekolekcji wakacyjnych, Oazy Żywego Kościoła, z drugiej jest to czas modlitwy w intencji kolejnego roku pracy. Tegoroczne wydarzenie, które odbyło się 19 września 2020 roku w archikatedrze wrocławskiej, było pierwszym tak dużym spotkaniem członków Ruchu po okresie ograniczeń.

Pielgrzymka jest funkcją serca, a nie przebytej odległości (jak powiedział przewodniczący Eucharystii ks. Adam Łuźniak). Podobnie dojrzałość nie jest funkcją czasu, ale funkcją relacji, jaka się w danym czasie nawiązuje. Przypowieść o siewcy wzywała nas w tym dniu do budowania relacji ze słowem Bożym – na początku roku, którego hasłem jest „Dojrzałość w Chrystusie”.

Ks. Adam Łuźniak wyjaśniając tę przypowieść (która właściwie streszcza nauczanie Jezusa), powiedział, że wspomniane w niej cztery rodzaje gleby to mogą być zarówno cztery rodzaje serc ludzkich, jak i cztery aspekty każdego ludzkiego serca. Można również spojrzeć na to jako na cztery etapy wzrostu relacji ze słowem Bożym.

Na jakim etapie dojrzałości jest moje serce, moja relacja ze słowem? Jaką glebą jestem?

Czy słowo odbija się od niego jak od skały?

Czy jestem na etapie początkowej fascynacji, ale pokusy wydzierają kiełkujące słowo z serca?

Czy jestem może jak często przycinana (przez troski i rozproszenia) trawa, która bujnie się zieleni, ale nie ma szansy wypuszczenia kłosa i owocowania?

A może zaznałem już radości wypuszczenia choćby małego kłoska i smaku owoców?

Odkrywanie własnej niedojrzałości jest tylko zachętą do wzrostu. Obyśmy potrafili ochronić słowo Boże, dali mu priorytet w swoim życiu i pozwolili owocować. Aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania.

Wiola Szepietowska

zdjęcia: Michał Szepietowski

Po raz pierwszy w nowej roli pary diecezjalnej wystąpili Bożena i Tomasz Greberowie.

Podziękowania dla poprzedniej pary diecezjalnej, Ali i Piotra Kuropków. Jak podkreślił moderator diecezjalny, było to lata dobrej współpracy i doświadczenie ogromnej jedności w działaniu, i przy tworzeniu nowych rejonów Ruchu Światło-Życie, i przez wsparcie tworzącego się centrum Ruchu Światło-Życie w parafii pw. św. Bonifacego i w wielu innych sytuacjach. Piotr w odpowiedzi stwierdził: Nie wzięliśmy się znikąd. Jesteśmy z tej diecezjalnej wspólnoty”.

Magda, ONŻ I stopnia

Oaza nauczyła mnie zaufania Panu Bogu.

Wiktoria, ONŻ III stopnia Kraków

Było to doświadczenie żywego Kościoła. Na nowo odkryłam rolę Maryi i Ducha św. w moim życiu.

Przekazanie posługi par rejonowych

Błogosławienie animatorów

Eucharystia

Radość spotkania

  •  
  •  
  •