Podsumowanie pracy DK w roku 2016/2017

Proces zakładania nowego klasztoru przez Cystersów ukazuje ich mądrość. Najpierw bowiem zakonnicy z klasztorów położonych w sąsiedztwie nowej lokalizacji udawali się na ten teren, niekiedy wręcz zamieszkiwali tam jakiś czas i oceniali sytuację. Dopiero po znalezieniu najlepszego miejsca i wyjaśnieniu wszystkich kwestii  rozpoczynano budowę podstawowych pomieszczeń. Po ich ukończeniu wprowadzał się opat z mnichami. Zakonnicy od samego początku mogli więc funkcjonować w zgodzie z regułą zakonną, uprawiać ziemię, osuszać podmokłe tereny, rozbudowywać opactwo itd. Był czas na modlitwę, pracę i roztropny namysł – nim podjęto decyzję rodzącą skutki na wiele lat.

Podobnie rzecz się miała z opactwem cysterskim w Pelplinie. Aktualnie budynki pocysterskie są m. in. siedzibą Wyższego Seminarium Duchownego diecezji pelplińskiej i liceum ogólnokształcącym w tzw. Collegium Marianum.  W tym miejscu  w dniach 8-10 września br. odbyło się Podsumowanie pracy rocznej DK za czas niedawno skończonego roku formacyjnego 2016/2017.

Celowo przywołujemy praktykę Cystersów. Podsumowanie pracy rocznej DK, w pewnym sensie, nawiązuje bowiem do ich pomysłu. W jego trakcie (zarówno w tym, jak i w poprzednich latach) zawsze jest czas na modlitwę – indywidualną i wspólnotową; ukazywany jest aktualny stan Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie; następuje wymiana doświadczeń, pomysłów; rodzą się nowe idee, pomysły; a osoby odpowiedzialne, jak Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, Krajowy DK czy też Para Krajowa DK, podają konkretne informacje, decyzje.

Wieczorna, piątkowa Eucharystia, była dla wielu uczestników początkiem Podsumowania. Nie każdemu jednak udało się na nią dojechać. Dla osób z południowo-wschodniego końca Polski była to wyprawa rzędu 650 km. Znaczna część uczestników spotkania w Pelplinie (w tym niżej podpisani) dojechała w nocy. Organizatorzy czekali jednak na nas, do skutku. Dziękujemy!

Sobotnie przedpołudnie zdominowały modlitwa – Namiot Spotkania, jutrznia i Eucharystia w katedrze, celebrowana przez biskupa Ryszarda Kasynę wraz z przeszło dwudziestoma moderatorami z całego kraju – oraz rozpoznawanie sytuacji DK w trakcie spotkania ogólnego. Konieczne jest tu choćby jedno zdanie na temat katedry pelplińskiej. Kto nie widział niech… pojedzie i zobaczy. Zdecydowanie warto! Ta największa w Polsce katedra może na pewno konkurować o miano najpiękniejszej. Sklepienia i zdobienia sufitu to istny majstersztyk budowniczych z poprzednich wieków. Wewnątrz czuje się wręcz modlitwę wielu pokoleń, wielu wieków.

Ela Kozyra i Marysia Różycka z INMK – nasze siostry zajmujące się Sekretariatem DK – ukazały dane na temat liczebności małżonków Domowego Kościoła (przeszło 43 tys.), ilości kręgów (ponad 4600), krajów, w których rozwija się DK (już co najmniej 21 państw), ilości zorganizowanych rekolekcji (ponad 500 różnego rodzaju) itd. oraz pracy Centralnego Domu Rekolekcyjnego DK w Krościenku w omawianym okresie. Dzięki przebudowie zewnętrznej kaplicy na Jagiellońskiej w Krościenku – w tym zainstalowaniu ogrzewania – oraz remontowi oratorium i zadbaniu o plac zabaw dla dzieci, nasz Centralny Dom Rekolekcyjny stał się rzeczywiście ośrodkiem na cały rok.

Były tam organizowane rekolekcje m. in. w okresie zimowym przy ponad dwudziestu stopniach mrozu. Bogu chwała! Ludziom podziękowanie – za ofiarność materialną oraz pracę. Szczególne podziękowanie dla Eli i Marysi! To, co Pan Bóg przez ich posługę zdziałał w Krościenku, naprawdę imponuje.

Imponują i cieszą również powyższe liczby (a było ich znacznie więcej; podano, że będą opublikowane), ale jeszcze bardziej słowa ks. abp Adama Szala – delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie – o tym, że biskupi dostrzegają dobro, jakim jest nasz Ruch, w tym Domowy Kościół, dla Kościoła, małżeństw, rodzin w Polsce.

Sobotnie popołudnie wypełniły obrady par małżeńskich z różnych diecezji (kapłani spotkali się we własnej grupie z ks. abp Adamem Szalem). Pracowaliśmy nad tematem postawy służby wynikającej z formacji. Uczestnicy grup ukazywali, jak ta kwestia wygląda w ich diecezjach – zarówno w ciągu roku formacyjnego, jak i podczas rekolekcji. Niezwykle cenimy sobie to spotkanie. Te wypowiedzi i prezentowane pomysły bardzo nas ubogaciły. Kilka z nich chcemy zastosować w naszej diecezji. Jeszcze więcej skorzystały, jak sądzimy, nowe pary diecezjalne. Widzieliśmy, na naszym spotkaniu, jak często dokonywały w jego trakcie zapisów w swoich notatnikach, kalendarzach.

Wieczorem miały natomiast miejsce kręgi filialne (tj. spotkania par filialnych z parami diecezjalnymi i moderatorami diecezjalnymi DK). Odrębne wieczorne grupy stworzyły małżeństwa odpowiedzialne za kontakty z DK poza granicami Polski oraz krąg centralny. Krąg filialny – który ma także miejsce na DWDD – był czasem integracji par diecezjalnych jednej filii, podziękowania odchodzącym, przywitania nowych par diecezjalnych. Ale też konkretnego dzielenia się radościami i trudnościami danej diecezji. Krąg miał normalny schemat spotkania: dzielenie się życiem (diecezji), modlitwę i formację.

Niedzielne przedpołudnie – to czas konferencji ks. Tomasza Opalińskiego na temat postawy służby w aspekcie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Świetnie powiedzianej. Nic nowego, ale wszystko tak poukładane, że niezwykle przemawiające. Prosiliśmy Moderatora Krajowego DK o jej opublikowanie – jest duża szansa na to, że jeden z przyszłych nr Listu DK będzie ją zawierał. Już dziś polecamy!

Kolejne wypowiedzi też były bardzo ważne. Moderator Generalny – ks. Marek Sędek – podał szereg informacji dotyczących całego Ruchu Światło-Życie, a więc i nas. Mówił o Kongresie Trzeźwościowym w Warszawie i o potrzebie naszego udziału (23.09.2017 r.), o pielgrzymce KWC w Katowicach (30.09.2017 r.), ogólnopolskim spotkaniu dla proboszczów „Koinonia” (9-12.10.2017 r.) i o rekolekcjach kapłańskich  w Krościenku (27-30.11.2017 r. – w tym roku będzie to Oaza Rekolekcyjna Diakonii ukazująca całościową wizję Ruchu. Zdecydowanie warto, ba, trzeba! zaprosić moderatorów,  opiekunów kręgów do udziału w nich). Poruszył wreszcie kwestię budowy Centrum Ewangelizacyjnego w Krościenku. Z uwagi na problemy, jakie napotkała ta idea wśród miejscowych władz (kwestia planów obwodnicy Krościenka) będzie ona realizowana inaczej, niż planowano. Do lata 2018 r. ma być ukończony pierwszy z trzech etapów – budowa ścieżek edukacyjnych wokół Centrum Ruchu na Kopiej Górce. Później w sadzie postawimy salę multimedialną z odpowiednim zapleczem sanitarnym i kuchennym. Ostatnim elementem będzie budowa domu rekolekcyjnego na górze (nad Wieczernikiem). Szerzej ks. Marek Sędek omówi tę kwestię w trakcie Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze.

Kasia i Paweł Maciejewscy przypomnieli o Narodowej Debacie o Rodzinie (27.09.2017 r.) i poruszyli kwestię świadectw do Listu DK. Para Krajowa DK mówiła, oczywiście, znacznie więcej, jednak nie sposób tu wszystkiego wymienić.

Dominującym elementem niedzieli była Eucharystia połączona z przekazaniem posług. W tym roku odpowiedzialność za Domowy Kościół w swojej diecezji podjęło dziewięć nowych małżeństw. Aby – jak to wyraził Paweł – w trakcie Mszy św. najważniejszy był Chrystus, podziękowania dla ustępujących par wyrażone były na koniec przedpołudniowego spotkania w Collegium Marianum. W trakcie samej Eucharystii, po komunii św., nastąpił specjalny obrzęd. Ustępujące pary diecezjalne, dziękując Bogu za łaski, jakimi je obdarzył i ich diecezje w ostatnich latach, przekazały posługę nowym parom i prosiły ks. abp Adama Szala oraz obu moderatorów o błogosławieństwo dla nowych par. Te z kolei zadeklarowały wobec zebranej wspólnoty przyjęcie posługi i również prosiły o błogosławieństwo. Światło zapalonej świecy, symbol światła Chrystusa w rękach nowych par, był bardzo wymowny.

Wspólny obiad zakończył Podsumowanie. Rozjechaliśmy się do domów, do swoich wspólnot, zabierając ze sobą doświadczenie łaski Bożej wyrażonej darem spotkania z innymi, darem wspólnej modlitwy, zastanawiania się, gdzie jesteśmy i co powinniśmy robić. Teraz czas na konkretną, roczną pracę: osobistą, małżeńską, rodzinną i we wspólnocie. Na wzór Sługi Niepokalanej, ks. Franciszka Blachnickiego, upowszechniającego prawdę wyrażoną przez Sobór Watykański II o tym, że człowiek nie może posiadać siebie inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z samego siebie…

Konieczne jest jeszcze jedno zdanie – wielkie podziękowanie dla organizatorów, z Krzyśkiem i Gienią Wieckimi na czele. Dobrze się tam czuliśmy, z radością odwiedzimy Pelplin w przyszłości.

Szczęść Boże!

Dana i Darek Stępniowie

Źródło fotografii: dk.oaza.pl

  •  
  •  
  •