Powakacyjny Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych

Idea światło-życie to propozycja programu wychowawczego kształtującego dojrzałość człowieka nie tylko młodego.

29 września 2020 roku w Centrum Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Wrocławskiej  odbył się Dzień wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych – pierwszy z cyklu powakacyjnych Dni Wspólnoty.

Powakacyjny dzień wspólnoty podejmuje temat pojęcia światło-życie i jego znaczenia w wybranych obszarach formacji. Na spotkaniu moderatorów przypomnieliśmy sobie zagadnienia źródeł światła, animatorzy skupiać się będą na temacie rozeznawania, dla całego zaś Ruchu proponowany jest temat liturgii, szczególnie Eucharystycznej, która stanowi źródło i szczyt chrześcijańskiego życia.

Dni Wspólnoty w niektórych rejonach być może będą przebiegać w okrojonej formie ze względu na zmienną i mało przewidywalną sytuację związana z COVidem, ale warto dążyć do tego tego, aby spotykać się w bezpieczny sposób i nie rezygnować łatwo z regularnej formacji.

Do zobaczenia w rejonach na Dniu Wspólnoty 18 października 2020 roku, którego tematem będzie „Eucharystia przestrzenią przenikania się światła i życia. Znaczenie Eucharystii w kształtowaniu dojrzałości chrześcijańskiej”. /wsz/

zdjęcia: Michał Szepietowski

  •  
  •  
  •