Praca DK 2012/2013 – statystyki i…

Pod koniec wakacji w każdej diecezji para diecezjalna Domowego Kościoła, składa moderatorowi diecezjalnemu i do sekretariatu DK w Krościenku sprawozdania ze zorganizowanych rekolekcji oraz innych aspektów pracy Domowego Kościoła. Para Diecezjalna, Dana i Darek Stępniowie, chce informować o tym również członków DK

 

Praca DK 2012/2013 – statystyki i …

  Pod koniec wakacji w każdej diecezji para diecezjalna Domowego Kościoła, składa moderatorowi diecezjalnemu i do sekretariatu DK w Krościenku sprawozdania ze zorganizowanych rekolekcji oraz innych aspektów pracy Domowego Kościoła. Uważamy, że warto informować o tym również członków DK, animatorów, pary rejonowe, kapłanów, osoby posługujące w diakoniach itd. O rekolekcjach pisaliśmy już w artykule Rekolekcje DK 2012/2013 – statystyki i … Obecnie czas na drugą część sprawozdań. Zaczniemy podobnie.

 

1/ Statystyka

Każdorazowo pary rejonowe podają informacje statystyczne o kręgach. Najlepiej znają swoje rejony, wiedzą kogo dopytać o niepewne sprawy. Poniższe dane dotyczą końca sierpnia br.

Z informacji par rejonowych wynika, że pod koniec sierpnia br. w naszej diecezji było 116 kręgów DK,  w tym 24 pilotowane. W omawianym roku powstało aż 17 kręgów. To wielka radość. Ale też kilka z różnych powodów ubyło. Niekiedy małżonkowie odeszli z Ruchu (jawi się tu pytanie: czy to coś złego? – jeśli spotkali Jezusa w swoim życiu i Jego kierownictwu poddają swoje życie, to nie. Bo różne są drogi do Chrystusa. Nie jesteśmy jedyni w Kościele). Inni przeszli do oazy dorosłych lub posługują i formują się jedynie w diakonii (z uwagi na wiek czy choroby nie byli w stanie podołać wymaganiom DK).

W kręgach formuje się 837 małżonków (niekiedy wdów, wdowców). Dodatkowych 228 osób przeżywa obecnie ewangelizację lub pilotaż. Łącznie więc ponad 500 małżeństw uczestniczy co miesiąc w spotkaniach swoich kręgów. Znaczna jest też liczba par po sesji o pilotowaniu nowych kręgów (prawie 70), dzięki czemu coraz łatwiej o takie pary dla powstających kręgów. Rośnie też liczba małżeństw, które przeżyły ORDR I lub II stopnia (łącznie 36 – efekty już widać w tegorocznych rekolekcjach).  Bez mała 30% spośród członków DK (a więc tylko z osób będących po pilotażu) przeżyło już formację podstawową. Wobec zaledwie 16% w skali kraju ta ilość budzi radość. Jednak pozostaje świadomość, że ponad 2/3 kręgowiczów nie zdobyły się jeszcze na to. Szkoda.

Kochani – uwierzcie nam. Poznaliśmy głębię, ogromną wartość Ruchu Światło-Życie właśnie poprzez rekolekcje. Bez nich mieliśmy jedynie mgliste wyobrażenie czym on jest, jak wielki to skarb, jak drogocenną perłę Bóg nam ofiarował! Zapraszamy więc na rekolekcje. W tym roku nastąpił widoczny wzrost liczby organizowanych rekolekcji oraz ilości uczestników. Tak trzymać!

2/ Finanse

Zdecydowanie łatwiej było w tym roku dopomóc  starającym się o wyjazd na rekolekcje, zwiększyła się też kwota wsparcia dla Krościenka. Nie podajemy tu szczegółowych danych. Chcemy jednak, byście wiedzieli, że pary rejonowe będą z nimi zapoznane w trakcie najbliższego kręgu diecezjalnego. Poprosiliśmy parę skarbników, by na każdym kręgu diecezjalnym każdy rejon mógł zapoznać się z takimi danymi za ostatni okres. To samo powinno – naszym zdaniem – obowiązywać podczas kręgów rejonowych. Przejrzystość, transparentność w tej dziedzinie jest bowiem podstawą zaufania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za podjęcie odpowiedzialności finansowej za Ruch. Poza tzw. „dniówką” niektórzy indywidualnie wspierali różne diakonie i dzieła w Ruchu. We wrześniu 2012 r. zaproponowaliśmy, by jedną z form obchodów 40-lecia DK było wsparcie naszego domu rekolekcyjnego w Ligocie Polskiej. Również dzięki niemu latem br. udało się dokończyć remont łazienek na I piętrze. Obecnie mamy tam więc dwa pomieszczenia, łącznie z 6 prysznicami. Polepszyło to zdecydowanie sytuację bytową uczestników rekolekcji w Ligocie. Serdecznie dziękujemy!

3/ Formacja

Kolejną formą obchodów naszej rocznicy stał się powrót – w ramach kręgu diecezjalnego – do niezwykle ważnych katechez Sługi Bożego ks. Fr. Blachnickiego Ruch Światło-Życie jako pedagogia Nowego Człowieka i List z Boliwii  orazpróba szczególnego „przyłożenia się” do Namiotu Spotkania. Sami oceńcie, czy w Waszym życiu nastąpiła poprawa w dziedzinie modlitwy osobistej. My natomiast świadczymy o tym, że w trakcie kilkunastu kręgów rejonowych, w których uczestniczyliśmy, prawie zawsze słyszeliśmy od animatorów, że w ich kręgach nastąpiła wyraźna poprawa w tej dziedzinie. Takie też informacje uzyskaliśmy od części par rejonowych w ich podsumowaniu pracy rocznej. Sami również doświadczamy pogłębienia Namiotu Spotkania. Bogu dzięki!
Konieczne jest też podkreślenie kwestii spotkań formacyjnych opartych o materiały z Listu DK. W zgodnej opinii wielu osob, z którymi rozmawialiśmy, – i naszej też – materialy te były świetnie przygotowane, trafne, konkretne i bardzo cenne. Podobnie rzecz miała się z listem kręgu centralnego DK na poprzedni rok.

4/ Diakonia

Uczciwie trzeba powiedzieć, że mamy jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie. W naszej diecezji jest szereg małżeństw, na które zawsze można liczyć. Ale też w wielu dziełach posługują często ci sami. Nie wymieniamy nazwisk, by nie pominąć i nie urazić kogoś. Z tego co obserwowaliśmy systematycznie posługuje niewielka część z przeszło 800 członków DK.

Z drugiej strony posługa członków DK to nie tylko służba w Ruchu. Są wśród nas nadzwyczajni szafarze, doradcy życia rodzinnego parafialnych poradni rodzinnych, członkowie rad parafialnych itd. Słyszeliśmy o wielu różnych formach zaangażowania członków DK w parafiach. Dziękujemy. To właściwy trend.

5/ Wszystko łatwo, miło i wesoło?

Nie. Były trudy, były problemy. Od drobnych scysji w małżeństwie czy rodzinie po poważne konflikty w kręgach. Kilka razy jeździliśmy w tym roku do różnych kręgów i par małżeńskich poproszeni o rozmowę właśnie z uwagi na konflikty. Nic dziwnego. Już św. Piotr ostrzegał: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć  (1P 5,8). Doświadczyliśmy tego najmocniej przed letnimi rekolekcjami, gdy pomówiono ks. Jacka Olszewskiego, moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła naszej diecezji, o molestowanie nieletniej parafianki. Prokuratura, po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających, odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie uznając, że zarzut nie polega na prawdzie. Ale i tak różne osoby, poczynając od  ks. Jacka, poniosły negatywne konsekwencje tego zarzutu. Podobnie było z rodzinami DK. Jesteśmy mocni Jego mocą i słabi naszą słabością…

6/ Co dalej?

Chcemy w tym roku szczególnie zaprosić Was do:

– pochylenia się nad kolejnym zobowiązaniem tj. regularnym spotkaniem ze Słowem Bożym. Pomoże to, przy okazji, w utrwaleniu stałej praktyki Namiotu Spotkania.

– zwrócenia uwagi na przebieg kręgu. Nasze obserwacje i doświadczenia są jednoznaczne – w wielu kręgach przebieg spotkania nie jest właściwy, nie pozwala na maksymalne przeżycie kręgu. Będziemy więc rozmawiać o tym z parami rejonowymi w trakcie części formacyjnej kręgu diecezjalnego, dbać o właściwe jego przeżycie i prosić pary rejonowe oraz animatorów, by podobnie przeżywały kręgi rejonowe i macierzyste. Utwierdzeniem, że jest to natchnienie od Pana, stała się dla nas informacja, jaką ostatnio otrzymaliśmy od jednej z par rejonowych, która wspólnie z moderatorem rejonowych chce się tym zająć w nowym roku. Otrzymaliśmy przy tym materiał pisemny, jaki na tę okoliczność sporządzili. Dziękujemy J

–  wspierania szeregu wartościowych dzieł Ruchu Światło-Życie naszej diecezji – akcji ewangelizacyjnej Zatrzymaj się w biegu, Bezalkoholowego Balu Niepodległościowego,  spotkania opłatkowego, dni wspólnoty, wszelkich rekolekcji itd.

– kontynuowania własnej formacji i – w jej ramach – przeżycia (zorganizowania) rekolekcji ewangelizacyjnych.

– rozważenia posługi, jaką możecie pełnić.

Reasumując – serdecznie dziękujemy za Wasze trwanie w Domowym Kościele, podejmowane posługi, odpowiedzialne podejście do kwestii finansowych, wsparcie remontu domu rekolekcyjnego w Ligocie Polskiej, wszelką pomoc świadczoną nam i innym itd.

Mogliśmy na Was liczyć w tym roku – dziękujemy (mamy nadzieję, że i odwrotnie J ).

Bardzo, bardzo będziemy też potrzebować Waszego wsparcia w kolejnym – 2013/2014 – roku formacyjnym. Już dziś o to prosimy.

Szczęść Boże

 Dana i Darek Stępniowie, para diecezjalna DK

  •  
  •  
  •