Przeżywanie pobożności Maryjnej

Sprawozdanie z Rejonowego Dnia Wspólnoty 10 grudnia 2017 r. – Rejon III 

 

Na dzieleniu się w grupach uczestnicy spotkań zwracali uwagę na to, że :

– katecheza i świadectwa przypomniały o ważnym miejscu Maryi w życiu, odświeżyły trochę zapomniane nabożeństwo,

– innym uczestnikom RDW Maryja towarzyszy im od najmłodszych lat. Maryjność przekazana przez rodziców dzieciom owocuje w dorosłym życiu. Jej obecność i opiekę odkrywamy w różnych wydarzeniach życia codziennego:

* zaangażowanie w Domowy Kościół;

* orędowniczka w wypraszaniu dobrego męża/żony;

* poczęcie dziecka;

* opieka nad rodziną;

* doświadczenie Jej obecności w trakcie odejścia bliskiej osoby – Przewodniczka do życia wiecznego.

Zauważyliśmy, że wielu świętych (np. św. Jan Paweł II) zawierzyło Maryi swoje życie. Oddanie się Jej daje radość. Daje też moc egzorcystom. Modlitwa różańcowa może stanowić w życiu narzędzie walki ze złem. Znakiem oddania się Maryi jest noszenie medalika.

Współmałżonek może być bardzo pomocny w zbliżaniu się do Maryi.

Cenne są pielgrzymki do miejsc maryjnych, a modlitwy w sanktuariach ułatwiają modlitwę, budują relację i pogłębiają więź.

Dostrzegamy potrzebę naśladowania Maryi w postawie otwartości i przyjmowania woli Bożej oraz wypełniania jej w naszym życiu. Maryja jest doskonałym wzorem wierności Słowu i miłości do Jezusa. Buduje naszą ufność przez słowa: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. Jest obecna w Kościele w różnych wizerunkach, ale to ta sama Maryja.

JEST DLA NAS ŚWIADECTWEM, ŻE BÓG DAJE I WYPEŁNIA OBIETNICE.

  •  
  •  
  •