Przyjdź (także) w wakacje!

Wakacje to trudny czas, ale nie rezygnujemy z comiesięcznej modlitwy, dlatego wszystkich Was zapraszamy do uczestnictwa w niej.

Nieustannie dziękujemy za nawrócenia i prosimy o nie dla nas i tych, którzy łaski wiary jeszcze nie przyjęli, „celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego”. (Ef 4, 12-13)

  •  
  •  
  •