Relacja z DW rejonu Wrocław-południe

Duch Święty a Ewangelizacja – ewangelizować w mocy Ducha Świętego

Dziewiątą niedzielę zwykłą Ruch Światło – Życie rejonu Wrocław – Południe świętował w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu przy ulicy Borowskiej. Zaczęliśmy tradycyjnie od zawiązania wspólnoty, na którym przywitali nas Agnieszka i Leszek Kowal. Dla pełniejszego wejścia w tematykę Dnia Wspólnoty zatańczyliśmy jeden z lednickich tańców symbolicznie ukazujący postać Ducha Świętego.

Następnie udaliśmy się wspólnie na Mszę Świętą, której przewodniczył ks. Mateusz Ciesielski. Wygłosił również homilię. Ukazał nam, jak istotnymi fundamentami ewangelizacji są Słowo Boże, liturgia i Kościół, na których skupialiśmy naszą uwagę w czasie tegorocznych Dni Wspólnoty. To właśnie one stanowią nasze „wyposażenie”, niezbędne w czasie ewangelizacji.

Napełnieni radością płynącą z Ofiary Eucharystycznej mieliśmy możliwość zadumy i spotkania z Jezusem na Namiocie Spotkania, w czasie którego rozważaliśmy fagment z Dziejów Apostolskich.

Kolejnym etapem naszego wspólnego przeżywania niedzieli była konferencja wygłoszona przez ojca Tomasza Duszyca, kapucyna. Opierając się na słowach ojca Franciszka Blachnickiego, papieża  Franciszka i Benedykta XVI, ukazał nam, czym jest ewangelizacja oraz co powinno stanowić jej podstawy, co tak naprawdę motywuje nas do ewangelizowania drugiego człowieka.

W czasie grupek zastanawialiśmy się, dlaczego brak nam chęci do ewangelizacji, jakie potrzeby ewangelizacyjne ma lokalna społeczność oraz jak możemy być ewangelizatorami w każdej sytuacji, w której się znajdziemy.

Całość zakończyliśmy Agapą, na której cieszyliśmy się nawzajem swoją obecnością, jak również smakołykami znajdującymi się na naszych stołach 🙂

Kinga Bańkowska

  •  
  •  
  •