Relacja z Jesiennego Rejonowego Dnia Wspólnoty – Rejon Wrocław-Krzyki

17 października 2021 członkowie Ruchu Światło-Życie z rejonu Wrocław-Krzyki, spotkali się w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej, na Powakacyjnym Rejonowym Dniu Wspólnoty.

Po zawiązaniu wspólnoty i wspólnej modlitwie zebrani mogli usłyszeć świadectwa uczestników oaz wakacyjnych. Ich wspólnym, powracającym we wszystkich wypowiedziach, motywem była radość. Radość z ponownej możliwości uczestnictwa w rekolekcjach i „naładowania akumulatorów”. Radość odświeżenia, odnowienia lub odkrycia na nowo drogi, do której zostaliśmy powołani przez Pana. Radość służby, która bardzo często, jak podkreślali dający świadectwo, pozwala doświadczyć wielu łask Bożych „bo diakonia otrzymuje w trakcie rekolekcji co najmniej tyle samo, jak nie więcej, co uczestniczący w niej”.

Moderator rejonowy ks. Adam Łuźniak, podczas konferencji wprowadził zebranych w program nowego roku formacyjnego: PRAWDA, KRZYŻ, WYZWOLENIE. W swojej refleksji zwrócił szczególną uwagę na fakt, że to nie są trzy niezależne rzeczywistości ale jedna całość. A punktem wyjścia do działania na rzecz dobra wspólnego jest przyjęcie Prawdy, którą jest Jezus, dostrzeżenie krzyża ukazującego drogę i miłości będącej wyrazem wolności.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 90 osób, co było pierwszym znakiem powrotu do „normalności” po długim okresie ograniczeń związanych z pandemią. Drugim symptomem było przywrócenie, po bardzo długiej przerwie, do planu dnia wspólnoty „czasu dla wspólnoty – agapy”. Trzecim i najważniejszym zaś były uśmiechnięte twarze uczestników, które objawiały szczerą radość płynącą z możliwości spotkania twarzą w twarz z innymi członkami ruchu. Doświadczenie to, było szczególnie ważne i budujące dla nowych jej członków, którzy rozpoczęli swoją drogę formacyjną w ostatnim roku, kiedy program RDW ograniczał się głównie do wspólnej Eucharystii i konferencji, a podczas spotkań należało zachować obowiązkowy dystans społeczny. Tym razem jednak było zupełnie inaczej. Począwszy od przywitania, przez wspólny radosny śpiew na chwałę Pana a skończywszy na rozmowach przy drobnym poczęstunku w trakcie agapy.

Zwieńczeniem RDW był quiz wiedzy na temat ks. Franciszka Blachnickiego.


Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.