Relacja z Oazy Jedności Diakonii Liturgicznej

Jak co roku na początku roku liturgicznego odbyła się Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej (OJDL). Na spotkanie w dniach 2-4 grudnia w Sulejówku przyjechali przedstawiciele poszczególnych diakonii liturgicznych z całego kraju, m.in. z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Warszawy czy Zielonej Góry. Naszą, wrocławską diakonię liturgiczną reprezentowały cztery osoby.

Podobnie jak poprzednio spotkanie diakonii liturgicznych zorganizowała Centralna Diakonia Liturgiczna (CDL). Wydarzenie to już od wielu lat odbywa się na początku grudnia w okolicach Warszawy. Tym razem w wydarzeniu uczestniczył moderator krajowy Domowego Kościoła ks. Damian Kwiatkowski.

Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas OJDL-u była kwestia synodalności i aktualnych prac synodalnych podejmowanych w naszym kraju, w diecezjach – zwłaszcza w obszarze liturgii. Przedstawił je odpowiedzialny za CDL Wojciech Kosmowski. Do prezentacji tego tematu posłużyły mu syntezy diecezjalne oraz synteza krajowa synodu. Wśród ważnych elementów wspomniał m.in. o przygotowaniu liturgii, znaczeniu homilii, ale również o bolączkach i problemach wynikających z prac synodalnych.

Ważnym punktem programu było nawiedzenie grobu ks. Wojciecha Danielskiego, II moderatora krajowego Ruchu, nazywanego powszechnie w oazie Człowiekiem Paschalnym, który w sposób szczególny umiłował liturgię. Wśród innych części spotkania była m.in. prezentacja poszczególnych diakonii liturgicznych z różnych diecezji. Prezentowali się zarówno obecni na miejscu poszczególni uczestnicy, jak również inni – uczestniczący w spotkaniu online. Wydarzenie dopełniły niedzielna Eucharystia, a wcześniej – omówienie aktualnych działań CDL-u oraz Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej.

Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.

Zobacz też