Relacja z rekolekcji ORAR II w Czarnej Górze

W dniach 27 grudnia – 1 stycznia w Czarnej Górze koło Nowego Targu odbyły się rekolekcje ORAR II organizowane przez Domowy Kościół archidiecezji wrocławskiej. Księdzem moderatorem był ojciec Marian Michasiów OFMConv, parą moderatorską Elżbieta i Grzegorz Ulańczykowie.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie nowego roku pochylaliśmy się nad posługą pary animatorskiej oraz przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady DK, zobowiązania – dary, drogę formacji. Większość uczestników stanowiły małżeństwa z archidiecezji wrocławskiej ale rekolekcje przeżywały również pary z diecezji poznańskiej, bielsko-żywieckiej, rzeszowskiej, białostockiej i świdnickiej a ponadto małżeństwo mieszkające na codzień w Brukseli.

Wspaniałe homilie głoszone przez ojca Mariana zapadły wszystkim w pamięć, szczególnie homilia przygotowana z myślą o dzieciach dla, których ojciec przygotował rekwizyt w postaci… koła od roweru (powietrze – Duch Święty, środek – Chrystus, szprychy – cnoty wymienione w Liście do Kolosan).

W godzinie świadectw wybrzmiewała wdzięczność: za dar wspólnoty, piękny śpiew, dobrze przygotowane konferencje i autentyczne świadectwo animatorów.

Ostatnim elementem już pozarekolekcyjnym była zabawa sylwestrowa, w czasie której tańce przeplatały się z prowadzonymi przez animatorów elementami pogodnych wieczorów.

Z żalem ale i z nowymi siłami i zapałem opuszczaliśmy ośrodek rekolekcyjny w Tatrach aby usłyszane treści wcielać w życie codzienne.

Ela i Grzegorz

  •  
  •  
  •