Słuchać Pana w parafii

…nasz Proboszcz, zaczął myśleć w jaki sposób sprawić, aby nie tylko o niej mówić, ale zacząć ją praktykować w parafii…

Zaczęło się od rekolekcji wielkopostnych 2011 w naszej parafii. Tematem rekolekcji była modlitwa i ks. Wojciech, nasz Proboszcz, zaczął myśleć w jaki sposób sprawić, aby nie tylko o niej mówić, ale zacząć ją praktykować w parafii. Będąc z naszą wspólnotą na rekolekcjach ORAR widział, że do Namiotu Spotkania przygotowujemy dla uczestników rozważania bazując na metodzie lectio divina. Zaczęliśmy rozmawiać i narodził się pomysł, aby przygotować podobne rozważanie dla parafii, z  fragmentem Słowa Bożego i zachętą do modlitwy na cały tydzień, ale znacznie krótsze, tak aby zachęcić parafian do sięgnięcia po Pismo Święte i modlitwy na bazie fragmentu. Z założenia całość miała zająć około 5 minut i dwie zadrukowane strony A4. Muszę przyznać, że efekt chyba przerósł nasze oczekiwania – w trakcie rekolekcji rozważania rozeszły się w ok. 300 egzemplarzach! (nasza parafia liczy w sumie ok. 3800 osób). Potraktowaliśmy to jako znak, że Pan Jezus chce kontynuacji i przez cały Wielki Post, co niedziela, parafianie NMP Bolesnej we Wrocławiu-Strachocinie mogli skorzystać z tej pomocy do modlitwy osobistej.

Lectio divina, jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele nową duchową wiosnę (Benedykt XVI, Słowo Boże źródłem odnowy Kościoła, w: L’Osservatore Romano 26 (2005) nr 11-12, s. 25).

Przed Świętami Wielkiej Nocy 2011 zaczęliśmy sobie zadawać pytanie co dalej. Liczba korzystających z rozważań ustabilizowała się w granicach ok. 100-120 osób. Mieliśmy przeczucie, że Pan prowadzi nas o krok dalej i w zasadzie mniej zastanawialiśmy się nad tym czy ale jak kontynuować to doświadczenie. Ponieważ pracuję w branży badań marketingowych, zaproponowałem Proboszczowi wykonanie sondażu wśród osób, które korzystały z rozważań do tej pory. Generalny wniosek z analizy odpowiedzi był taki, że należy kontynuować rozważania w takiej samej formie ale także, że jest grupa osób w parafii (szacowaliśmy ją na kilkadziesiąt osób), która ma pragnienie i jest gotowa podjąć wysiłek pogłębionej modlitwy opartej o Słowo Boże, otwarta na naukę nowych form modlitwy i oczekująca od parafii pomocy w kontynuacji doświadczenia modlitwy, które rozpoczęli. Co ważne, osoby te niekoniecznie chciały spotykać się ze sobą dodatkowo w tym celu, gotowe były natomiast robić coś samodzielnie a niektóre oczekiwały dodatkowo publikowania rozważań na naszej stronie internetowej.

Patrząc na te wyniki znów zaczęliśmy słuchać Pana (w Kościele – wspólnie, my, świeccy razem z naszym Proboszczem) i postanowiliśmy poprowadzić parafian o krok dalej, proponując już poważniejsze rozważanie Pisma Świętego przy pomocy metody lectio divina. Zaczynał się właśnie Tydzień Biblijny i znów była dobra okazja do tego, aby zwrócić uwagę parafian na znaczenie czytania i rozważania Bożego Słowa. Znów zdziwienie, gdy po wydrukowanych 30 egzemplarzach na nowy tydzień (niezależnie od kontynuowania rozważań w dotychczasowej krótkiej formie) mających, bądź co bądź, formę niewielkiej broszurki przed ostatnią parafialną Eucharystią nie było już śladu! Aktualnie lectio divina rozchodzi się w liczbie ok. 100 egzemplarzy, nie licząc ok. 120 rozważań w krótkiej formie.

Dodatkowym znakiem od Pana była nieoczekiwana współpraca z sąsiednią parafią. Osoby z naszej wspólnoty, zachęcone naszym doświadczeniem, zaproponowały tamtejszemu Proboszczowi podobną drogę. Ten w tym czasie „przypadkowo” zastanawiał się, co zaproponować parafii w ramach Tygodnia Biblijnego, no  i teraz dystrybuujemy dodatkowe 300 egzemplarzy rozważań. A później zgłosiła się osoba rozsyłająca innym czytania na każdy dzień i poprosiła o możliwość dołączania do nich naszych rozważań przez co możemy służyć dalszym kilkuset osobom… a ostatnio docierają nawet na Ukrainę i do… Sejmu.

Po roku postrzegam to doświadczenie jako jedno z ważniejszych doświadczeń naszej lokalnej wspólnoty Ruchu, jako prowadzone przez Pana ukonkretnienie słów, które padły na przedostatniej Kongregacji:

Chcemy odkrywać Kościół jako to miejsce, gdzie można usłyszeć głos Boga Żywego – stwierdził moderator generalny Ruchu ks. Adam Wodarczyk. O tym, czego oczekuje od Ruchu Światło-Życie Kościół w Polsce, w kontekście aktualnych znaków i wyzwań czasu AD 2011, mówił abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Jego odpowiedź można streścić słowami: Bądźcie wierni charyzmatowi ruchu, realizujcie go coraz lepiej. – Istotne było zwrócenie uwagi na to, że ruch ma służyć odnowie życia wspólnot parafialnych – uważa ks. Wodarczyk. ( za GN 09/2011 06-03-2011 )

Co dalej? Jak Pan będzie nas prowadził? Ostatnio do współpracy zaangażowały się  nowe osoby ze wspólnoty, które piszą rozważania i spoglądają na Słowo Boże przez pryzmat swoich specyficznych doświadczeń życiowych. Odkryliśmy jak ważne jest egzystencjalne odniesienie Słowa, takie, które dotyka naszych codziennych spraw życiowych, które ukazuje Boga żyjącego i działającego – tu i teraz. Co do jednego jesteśmy pewni – wszelkie przebudzenie i rozwój w parafii związane jest z osobami słuchającymi Słowa i odpowiadającymi na nie. Dlatego nieustannie modlimy się o głód – głód Słowa Bożego w naszej wspólnocie i naszej parafii.

Jerzy Prokopiuk

 

  1. Naszą propozycję dla parafii zamieszczamy na: http://www.onjest.pl/?p=159
  2. Zachęcamy inne wspólnoty Ruchu do służby Słowu i pisania rozważań dla swoich parafii, w razie potrzeby służymy wypracowanym do tej pory know-how.
  3. Naszym cotygodniowym rozważaniom Słowa towarzyszą rysunki przygotowywane przez Martę Stańco.

 

Powiedzieli:

ks. Wojciech Jaśkiewicz, Proboszcz

Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, dlatego cieszę się, że tak wielu parafian chce karmić się tym Słowem. Jestem pewien, że we właściwym czasie zobaczymy tego owoce, w końcu Słowo nie wraca do Pana bezowocne, potrzebujemy tak trwać, kontynuować i słuchać tego, co Pan będzie nam objawiał. Ważne, że znaleźliśmy formę promowania Bożego Słowa, która została zaakceptowana przez parafian.

Renata, pracownik agencji reklamowej

Sami jesteśmy często zbyt leniwi, aby zaglądać do Bożego Słowa a tak mamy coś, co motywuje do tego aby po nie sięgać. Częściej niż kiedyś korzystam z Pisma Świętego.

Tomek, informatyk

Otrzymujemy dodatkowe wyjaśnienie Słowa, myślę, że to bardzo istotne. Widzę, że to czytanie jest ważne, ale jeszcze robię to zbyt krótko, aby to właściwie docenić.

Ryszard, lekarz

Czytanie Słowa buduje mnie. Mam zwykle bardzo, bardzo, bardzo mało czasu w ciągu dnia. Ale gdy siadam na wieczorną modlitwę, to czytanie daje mi siłę i uczy spoglądania inaczej na życie, Kościół, wiarę.

Mariola, pielęgniarka

Dzięki rozważaniom Lectio Divina inaczej, głębiej spoglądam na tekst Pisma Świętego. Dla mnie osobiście szczególnie ważna jest umieszczona na końcu zachęta do modlitwy, ona pomaga mi formułować moje intencje w oparciu o przeczytany tekst.

Iwona, nauczycielka

Doświadczam tego, że coś ciągnie mnie do czytania, dzięki rozważaniom mam okazję bardziej zagłębić się w treść Słowa Bożego.

  •  
  •  
  •