Spotkanie DDL – kwiecień i maj 2013r.

Początek kwietniowego spotkania Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej (15.04.2013r.) poświęciliśmy świadectwom naszego przeżycia i posługi w czasie Triduum Paschalnego, z Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Chwałowicach oraz dzieleniu się Krzyśka wrażeniami z pielgrzymki Ruchu Światło – Życie do Ziemi Świętej.

Po odmówieniu Nieszporów rozważaliśmy punkty 1099-1112 drugiej części Katechizmu Kościoła Katolickiego, która nosi tytuł „Celebracja misterium chrześcijańskiego”. W/w punkty omawiają dalej rolę Ducha Świętego w liturgii, który przypomina misterium Chrystusa, aktualizuje je oraz jest sprawcą Komunii – jak głoszą podtytuły w tym fragmencie. Naszą uwagę zwrócił fakt, jak często w kilkunastu zaledwie punktach powtarza się słowo „wiara”. Ważne były dla nas także sformułowania: „Duch Święty udziela czytającym i słuchającym duchowego rozumienia słowa Bożego według dyspozycji ich serca” (nr 1101), „Duch Święty jest żywą pamięcią Kościoła” (nr 1099), „Liturgia chrześcijańska nie tylko przypomina wydarzenia, które dokonały naszego zbawienia, ale aktualizuje je i uobecnia” (nr 1104), „Owocem działania Ducha w liturgii jest nierozłącznie komunia z Trójcą Święta i komunia braterska” (nr 1108).

W dalszej części spotkania zajęliśmy się omówieniem zawartości płyty, która ma być dołączona przez Centralną Diakonię Liturgiczną do tegorocznej teczki roku. Na jedno z następnych spotkań zaplanowaliśmy zapoznanie się ze studyjnymi materiałami przygotowanymi przez CDL od lat 90-tych. Mieliśmy także okazję pierwszego „przewertowania” Ceremoniału Liturgicznej Posługi Biskupów, który zakupiliśmy dla naszej diakonii.

 Obrady na IV KD

Na spotkaniu DDL w maju (06.05.2013r) do omówienia mieliśmy wiele wydarzeń, które miały miejsce z ostatnim czasie. Początek spotkania zajęło nam dzielenie się informacjami i wrażeniami z VI Kongregacji Diakonii, która odbyła się w dniach 30.04. – 03.05.2013r. w Warszawie. Owocem Kongregacji jest m.in. przyjęcie przez delegatów dokumentu „Diakonia Ruchu Światło – Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot jako formy realizowania się Kościoła lokalnego – cel planu Ad Christum Redemptorem 2”, który powinien stać się przedmiotem dalszej refleksji w naszych diakoniach, grupach, parafiach oraz podstawą do wyciągania konkretnych wniosków i pomysłów do działania. Na VI KD podjęty został także problem kształtowania procesji z darami zgodnie z zaleceniami odnowy soborowej i obecnego sposobu jej przeprowadzania, który omówiliśmy szczegółowo, by móc przekazać uwagi naszej grupy do CDL-u.

Eucharystia na DDWD

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego rozważaliśmy punkty 1113-1121 omawiające „Misterium Paschalne w sakramentach Kościoła”. „Sakramenty są sakramentami Kościoła w podwójnym znaczeniu: są sakramentami przez Kościół i dla Kościoła. Są one sakramentami przez Kościół, ponieważ jest on sakramentem działania Chrystusa, który dokonuje w nim swego dzieła dzięki posłaniu Ducha Świętego. Są one także dla Kościoła, będąc sakramentami, które budują Kościół, ponieważ ukazują i udzielają ludziom, zwłaszcza w Eucharystii, tajemnicę komunii Boga Miłości, Jednego w Trzech Osobach” (nr 1118).

W dalszej części spotkania omówiliśmy bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania naszej diakonii i zaczęliśmy tworzyć plan posług na liturgię w czasie najbliższego spotkania modlitewnego w kościele Bożego Ciała, czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego w kościele na Wojszycach oraz w czasie Kongresu Ewangelizacyjnego i Tygodnia Ewangelizacyjnego, który odbędzie się w czerwcu we Wrocławiu. Na koniec spotkania wspólnie odmówiliśmy Nieszpory pamiętając w naszej modlitwie szczególnie o ks. Bogusławie Stecu – naszym wieloletnim moderatorze, który w tych dniach obchodzi jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

Następne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej zaplanowane jest na 3 czerwca. Chętnych do dołączenia do nas serdecznie zapraszamy.

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •