Spotkanie DDL – luty i marzec 2012r.

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej po feriach zimowych…

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej po feriach zimowych odbyło się 27 lutego 2012r. wyjątkowo w parafii Św. Maksymiliana Kolbego, gdzie o godz. 18.00 została odprawiona uroczysta Eucharystia w 25-tą rocznicę odejścia do domu Ojca Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Członkowie Diakonii Liturgicznej uczestniczyli w przygotowaniach i podjęli posługi w czasie Mszy Świętej. Później w kaplicy w domu parafialnym pomodliliśmy się Nieszporami i omówiliśmy bieżące sprawy dotyczące diakonii.

 

19 marca 2012r. w czasie Eucharystii wieczornej w parafii Bożego Ciała we Wrocławiu mieliśmy okazję wysłuchać pierwszej z cyklu katechez liturgicznych mających na celu przygotowanie do coraz głębszego i bardziej owocnego przeżywania liturgii. Katechezę w dniu uroczystości św. Józefa ks. Radosław Rotman zatytułował: „Jak owocnie przeżywać Eucharystię?”.

Często spowiadamy się z rozproszeń w czasie Mszy Świętej, a wiele z nich może wynikać po prostu stąd, że trudno nam skupić uwagę, bo zbyt mało rozumiemy z tego, co dzieje się w czasie liturgii. Eucharystia to dzieło Boga, to świat znaków, przez który trzeba się przedrzeć, aby dojść do Tajemnicy. Struktura Mszy Świętej sprawia, że możemy odnosić wrażenie, że ciągle w czasie liturgii jest to samo. Warto jednak przyjrzeć się dokładniej poszczególnym jej częściom, by zrozumieć ich sens. Eucharystia to sakrament, gdzie jako pierwszy mówi i działa Bóg, a ja – przychodząc na liturgię – z Nim się spotykam.

Najprościej rzecz ujmując Eucharystię można podzielić na 5 części: Obrzędy Wstępne, Liturgia Słowa, gdzie najważniejszym elementem jest proklamacja Ewangelii, Przygotowanie Darów, Liturgia Eucharystyczna, w której najważniejsza jest konsekracja z anamnezą i Komunia Święta oraz Obrzędy Zakończenia.

Obrzędy Wstępne zaczynają się, gdy przewodniczący liturgii wchodzi do zgromadzenia wraz z asystą. Celebrans jest znakiem Chrystusa, który przychodzi działać, jest „in persona Christi”, dlatego wszyscy wstajemy. Pocałunek ołtarza ma nam uświadamiać, że Jezus ofiarowuje się za nas, ale jest także ołtarzem, pocałunek ołtarza to pocałunek Chrystusa. Znak krzyża na początku obrzędów to przypomnienie naszego Chrztu. Przez Chrzest mamy udział w Paschalnym Misterium Chrystusa. Pozdrowienie wypowiadane przez kapłana oznajmia zgromadzonym, że we wspólnocie obecny jest Chrystus. Wprowadzenie celebransa nie powinno być długie i przypominać „pierwszego kazania”. Warto zwrócić uwagę na to, że papież Benedykt XVI praktycznie nigdy nie robi wprowadzeń, lecz od razu przechodzi do aktu pokuty, który z kolei nie daje nam czasu na robienie w tym miejscu rachunku sumienia, ale ma być jedynie krótkim uświadomieniem sobie, że w liturgii stajemy przed Bogiem jako grzesznicy. Eucharystia jest zawsze darem Boga, jest lekarstwem na moje grzechy, ponieważ nie potrafimy w niej w pełni uczestniczyć, dlatego prosimy Boga o przebaczenie. „Kyrie eleison” to zwrócenie się o zmiłowanie i uwielbienie Pana – Kyriosa. „Chwała na wysokości” to hymn uwielbienia Boga i Baranka, prosimy w nim także Pana o miłosierdzie nad nami. Modlitwa kończąca Obrzędy Wstępne nosi nazwę kolekta od colligere – zbierać. Każdy z nas przychodzi na liturgię ze swoimi intencjami, które w chwili ciszy powinien w tym miejscu przedstawić Bogu i włączyć je w tę wspólną modlitwę, a na końcu odpowiadamy „Amen”. W Eucharystii gromadzimy się razem jako wspólnota Kościoła. Obrzędy Wstępne mają nas przygotować do tego, co za chwilę w liturgii się stanie.

Po zakończeniu Eucharystii zgromadziliśmy się w salce, gdzie był czas na wypicie herbaty i postawienie wielu pytań dotyczących posług w czasie liturgii. Omówiliśmy także bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania diakonii, a wspólne spotkanie zakończyliśmy  Nieszporami. Następne spotkanie DDL i kolejna katecheza liturgiczna 23 kwietnia. Bardzo serdecznie zapraszamy.

Eucharystia na DDWD

W dniu 24 marca 2012r odbył się kolejny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii śląskiej. Miejscem spotkania członków różnych diakonii z 9 diecezji naszej filii było sanktuarium św. Tereski w Rybniku – Chwałowicach. Osoby z naszej diecezji podejmowały posługę w czasie Eucharystii i Liturgii Godzin. Jednym z punktów programu DWDD jest też spotkanie w grupach diakonijnych. Diakonia liturgiczna spotkała się razem z przedstawicielami diakonii muzycznych, diecezjalne diakonie liturgiczne miały swoich przedstawicieli z czterech diecezji. Omówiliśmy sprawy, którymi żyją DDL w poszczególnych diecezjach, przekazaliśmy także informacje o planowanych inicjatywach i rekolekcjach, szczególnie o zaplanowanej na maj 2012r. drugiej Oazie Jedności Diakonii Liturgicznej, która ma się odbyć w Częstochowie.

 Sanktuarium w Chwałowicach

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •