Spotkanie DDL – maj i czerwiec 2012r.

21 maja 2012r. odbyło się kolejne w tym roku formacyjnym spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej oraz trzecia katecheza liturgiczna, którą ks. Radosław Rotman poświęcił przygotowaniu darów. 

Przygotowanie darów, dawniej często nazywane ofiarowaniem, to tak naprawdę przygotowanie materii do dalszej celebracji oraz czas, w którym dokonuje się zbiórka na potrzeby materialne Kościoła. W pierwszych wiekach przynoszono płody ziemi, które następnie diakoni rozdzielali potrzebującym. Dary chleba i wina przynosi się, czyli temu obrzędowi towarzyszy procesja. W procesji mogą być oczywiście przynoszone do ołtarza inne dary, ale musi być przygotowane na nie odpowiednie miejsce poza ołtarzem oraz musi być określone, co ma się z nimi stać po zakończeniu celebracji (np. chleb do podzielenia się na agapie, szaty liturgiczne, które będą używane przy sprawowaniu liturgii, obraz do kaplicy czy kościoła itp.). Procesji towarzyszy zwykle śpiew, który może trwać dłużej aż do końca obrzędu. Dziś przygotowanie ołtarza należy do posługujących ministrantów, kiedyś mógł to robić tylko ten, kto miał święcenia. Jeśli nie ma diakona, to nalewanie wody i wina należy do celebransa. Woda i wino wyobrażają dwie natury Chrystusa: boską i ludzką. Na koniec obrzędu może nastąpić okadzenie. Okadza się ołtarz, krzyż, celebransa, zgromadzony lud. Obmycie rąk, następujące na koniec, to prośba o duchowe oczyszczenie, uświęcenie. Modlitwa nad darami, należąca – oprócz kolekty i modlitwy po Komunii – do modlitw prezydencjalnych, mówi o tym, co będzie za chwilę ofiarowywane i stanowi przejście do Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej.

Z życia DDL

Po katechezie odmówiliśmy wspólnie Nieszpory, podzieliłam się wrażeniami z drugiej Oazy Jedności Diakonii Liturgicznej, która miała miejsce 5-6 maja w Częstochowie (relacja na stronie) oraz przypomnieliśmy posługi i zadania związane z przygotowaniem czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego, które odbędzie się 26 maja w parafii Bożego Ciała. Poza tym dyskutowaliśmy nad kształtem naszej podstrony na nowej stronie internetowej Ruchu, a Łukasz opowiedział o szkoleniu, które dla odpowiedzialnych przeprowadziła w ostatnim czasie Diakonia Komunikowania Społecznego.

Ostatnie w tym roku formacyjnym spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej odbyło się 4 czerwca 2012r. Czwartą katechezę liturgiczną ks. Radosław Rotman poświęcił tematowi Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej.

Jest to najważniejsza modlitwa w czasie całej liturgii, bo stanowi o istocie Eucharystii. W centrum są tutaj trzy momenty: epikleza – prośba o Ducha Świętego, aby chleb stał się Ciałem Chrystusa, a wino – Jego Krwią, konsekracja – w czasie której kapłan powtarza czynności, które uczynił Jezus i wypowiada Jego słowa, które zostały zapisane w Piśmie Świętym, anamneza – czyli pamiątka to uobecnianie wydarzeń z życia Jezusa, szczególnie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, Bóg poprzez liturgię daje nam udział w tych wydarzeniach. Człowiek, który przestaje uczestniczyć w Eucharystii, odcina się od źródła zbawienia. Jezus jest Barankiem zabitym za nasze grzechy, Kościół ofiarowuje Chrystusa, bo na ołtarzu uobecnia się Jego ofiara. Wraz z tą ofiarą powinniśmy ofiarować Bogu całe nasze życie, wszystko, co robimy i czym żyjemy.
Z życia DDL

Centrum Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej poprzedza dialog usposabiający nas do dziękczynienia oraz prefacja – modlitwa odmawiana lub śpiewana przez kapłana jako dziękczynienie za pewien aspekt zbawienia. Wszyscy włączamy się w tę modlitwę przez śpiew „Sanctus”, który jest śpiewem aniołów i świętych w niebie. Liturgia jest bowiem sprawowana tu na ziemi wraz z tymi, którzy są w niebie. Pod koniec Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej następuje modlitwa wstawiennicza za cały Kościół. Prosimy w niej, aby owoce Eucharystii dotknęły wszystkich w Kościele. Cała WME kończy się podniesieniem świętych Postaci oraz doksologią – oddaniem chwały Bogu. Kapłan jest zawsze znakiem Chrystusa, sam z siebie nie ma władzy, by przemieniać chleb w Ciało Chrystusa. Na koniec doksologii wszyscy mówią „Amen”, bo ta modlitwa jest modlitwą każdego z nas.  

Po Eucharystii i katechezie odmówiliśmy w salce Nieszpory, podzieliliśmy się treścią dzisiejszej katechezy oraz dla tych, którzy nie brali udziału, informacjami z warsztatów dotyczących Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej, które odbyły się w kwietniu (relacja w dziale „Warsztaty”). Spisaliśmy także uwagi dotyczące naszej posługi w czasie czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego (aby w przyszłym roku o pewnych drobnych rzeczach nie zapomnieć), zrobiliśmy także wstępną „burzę mózgów”, czym chcielibyśmy się zająć na spotkaniach w przyszłym roku formacyjnym. Przekazałam również zaproszenia do udziału w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Liturgicznej w Krościenku w sierpniu oraz w konferencji „Misterium Fascinans” we wrześniu w Krakowie (dla zainteresowanych informacje w naszych „Aktualnościach”).

Pierwsze spotkanie DDL po wakacjach zaplanowaliśmy na 10 września 2012r.

 

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •