Spotkanie DDL – październik 2012r.

1 października 2012r. odbyło się kolejne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Radością były dla nas nowe osoby, które dołączyły do naszych spotkań po wakacjach (nawet na pamiątkowym zdjęciu było nam się trudno zmieścić). Bogu dziękujemy za każdego, komu bliska jest sprawa służby w liturgii.

Diecezjalna Diakonia LiturgicznaPo Eucharystii w kościele p.w. Bożego Ciała pomodliliśmy się w salce Nieszporami, a następnie przy pomocy prezentacji multimedialnych omówiliśmy zagadnienia związane z przygotowaniem procesji wejścia i prawidłowym rozplanowaniem miejsc dla służby liturgicznej w prezbiterium oraz zastanawialiśmy się nad najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi sprawowania liturgii w kościele p.w. św. Ignacego Loyoli, gdzie często odbywają się np. Dni Wspólnoty. Później omówiliśmy bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania diakonii i zaplanowaliśmy podjęcie posług liturgicznych w czasie rozpoczęcia Roku Wiary dla wspólnot oazowych na uroczystej Eucharystii w dniu 11 października w parafii p.w. Bożego Ciała.

W dniu 13 października 2012r. odbył się kolejny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii śląskiej. Miejscem spotkania członków różnych diakonii z 9 diecezji naszej filii było po raz kolejny sanktuarium św. Tereski w Rybniku – Chwałowicach. W czasie Eucharystii posługę podejmowały osoby z pięciu diecezji, m.in. z wrocławskiej. Dokładnie w tym dniu, w którym wspominamy błogosławionego kapłana Honorata Koźmińskiego, przypadła czwarta rocznica odejścia do domu Ojca wspaniałego liturgisty ks. Marka Adaszka i w jego intencji modliliśmy się w czasie Mszy Świętej.

Jednym z punktów programu DWDD jest spotkanie w grupach diakonijnych. Diakonie liturgiczne miały swoich przedstawicieli tylko z trzech diecezji. Omówiliśmy sprawy, którymi żyją DDL w poszczególnych diecezjach, przekazaliśmy także informacje o planowanych inicjatywach i rekolekcjach, szczególnie o zaplanowanej na grudzień 2012r. Oazie Modlitwy Diakonii Liturgicznej, która ma się odbyć w Laskach k/Warszawy. Przez Centralną Diakonię Liturgiczną został przekazany do rozważenia materiał noszący tytuł: „Ewangelizacja do liturgii i przez liturgię”. W ewangelicznej rewizji życia dzieliliśmy się tym, jak ewangelizować w liturgii, jak prowadzić inicjację liturgiczną i mistagogię w czasie roku liturgicznego. Z pomocą w szukaniu odpowiedzi, jak czynić to jeszcze owocniej, przyszedł nam VII drogowskaz, który zachęca do jak najpełniejszego (częstego, świadomego, owocnego) uczestnictwa w liturgii oraz przypomina, że służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii ma być dla każdego z nas zaszczytem i radością.

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •