Spotkanie DDL – styczeń 2012r.

Styczniowe spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej było w całości poświęcone dzieleniu się na temat naszej formacji liturgicznej, naszych oczekiwań i potrzeb w tym zakresie. Efektem tej „burzy mózgów” uczestników spotkania jest pomysł na nowy sposób formacji DDL. 

Najbliższe spotkanie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie, czyli 27 lutego 2012r, ale wyjątkowo w parafii Św. Maksymiliana Kolbego, gdzie o godz. 18.00 zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia w 25-tą rocznicę odejścia do domu Ojca Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Diakonia Liturgiczna podejmie posługi w czasie Mszy Świętej, a następnie w jednej z salek pomodlimy się wspólnie Nieszporami i omówimy bieżące sprawy dotyczące formacji.

Od marca spotkania DDL będą się odbywać w parafii Bożego Ciała we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 26a w nowej formie. Wspólnie będziemy uczestniczyć w Eucharystii parafialnej o godz. 19.00, w czasie której głoszone będą przez ks. Radosława Rotmana katechezy liturgiczne mające na celu przygotowanie do coraz głębszego i bardziej owocnego przeżywania liturgii. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy chętni są zaproszeni na spotkanie w salce parafialnej, gdzie będzie okazja do pogłębienia tematu, do podzielenia się swoim doświadczeniem, postawienia pytań oraz wspólnej modlitwy Nieszporami.

Terminy następnych spotkań DDL to: 26 marca, 23 kwietnia, 21 maja i 4 czerwca. Wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć, bardzo serdecznie zapraszamy.

 

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •