Spotkanie DDL – styczeń 2013r

Pierwsze spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej w nowym roku kalendarzowym odbyło się 7 stycznia. Po Eucharystii i Nieszporach wspólnie rozważaliśmy kolejne punkty (1076-1083) drugiej części Katechizmu Kościoła Katolickiego, która nosi tytuł „Celebracja misterium chrześcijańskiego”. 

Cały ten fragment Katechizmu poświęcony jest błogosławieństwu. Przede wszystkim pada tam stwierdzenie, że cała liturgia skierowana jest do Ojca, On jest nazywany Źródłem i Celem liturgii. Punkt 1078 wyjaśnia, czym jest błogosławieństwo: „Błogosławienie jest czynnością Boską, która daje życie i której źródłem jest Ojciec. Jego błogosławieństwo jest równocześnie słowem i darem (be-ne-dictio, eu-logia). W odniesieniu do człowieka pojęcie to będzie oznaczać adorację i oddanie się Stwórcy w dziękczynieniu”. 

W dalszej części spotkania omówiliśmy bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania naszej diakonii i zaplanowaliśmy posługi na zbliżający się opłatek, w trakcie którego będziemy sprawować Eucharystię pod przewodnictwem biskupa Andrzeja. Omówiliśmy także i zadeklarowaliśmy do CDL-u propozycję posługi naszej diecezji w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie.

Wkrótce po naszym spotkaniu w „Gościu Niedzielnym” ukazał się artykuł ks. Tomasza Jaklewicza „Błogosławcie!”, który zachęca chrześcijan do praktykowania błogosławieństwa na Boży wzór, a tekst kończy się takim oto wołaniem: „A zatem, błogosławmy! Niech i nad tobą, drogi Czytelniku, spocznie błogosławieństwo Boga, niech On uśmiechnie się do ciebie, niech cię wspiera i obdarza pokojem” (GN nr 2 z 2013r.).

            Następne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej zaplanowane jest na 11 lutego 2013r. Serdecznie zapraszamy.

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •