Spotkanie w święto Ruchu

W miesiącu grudniu 2014r. spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej zbiegło się z patronalnym świętem Ruchu Światło-Życie. Nie zabrakło modlitwy za wstawiennictwem Niepokalanej, jak i pięknej celebracji liturgicznej!

Godna i rzetelna postawa służby wymaga właściwego przygotowania i próby asysty, dlatego długo przed godziną 19.00 spora liczba ministrantów zgromadziła się w prezbiterium kościoła p.w. Bożego Ciała. W tym czasie świątynia sukcesywnie zapełniała się parafianami, młodzieżą oazową, dorosłymi i rodzinami z Domowego Kościoła. Celebracji Eucharystycznej w tym szczególnym dniu przewodniczył ks. Grzegorz Michalski – moderator diecezjalny Ruchu. Przy ołtarzu obecni byli również ks. Radosław Rotman z DDL i DDM oraz ks. Piotr Żuber – wikariusz z Góry Śląskiej.

Niepokalana Matka Kościoła jako wzór życia każdego człowieka – to główna myśl homilii wygłoszonej przez celebransa. Słowa o roli Maryi oraz jej naśladowaniu w sposób szczególny skierowane były do oazowiczów, którzy w trakcie Mszy rozpoczęli nowy etap w formacji deuterokatechumenalnej. Przez najbliższe miesiące ponad 20 osób z wrocławskich parafii będzie zgłębiać 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Zwieńczeniem tego trudu formacyjnego będzie uczestnictwo w oazie II st. już podczas najbliższych wakacji.

Bezpośrednio po Eucharystii zgromadzeni wysłuchali przepięknie wykonanego Akatystu ku czci Bogurodzicy. Ten niezwykły hymn pochodzący z V-VI w., zgodnie z tradycją śpiewany i słuchany w postawie stojącej, z pewnością nie tylko wyraził zachwyt nad Bożym dziełem poczęcia bez grzechu Maryi. Była to również jedna z okazji wysłuchania w całej okazałości dokonań Diecezjalnej Diakonii Muzycznej, która już za kilka miesięcy będzie animowała śpiew na Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie.

Po modlitwie i śpiewach członkowie DDL spotkali się na krótkim zebraniu w salce parafialnej, podczas którego poruszyli bieżące zadania diakonii, podsumowali służbę w czasie rekolekcji ewangelizacyjnych w Hali Orbita oraz odmówili Nieszpory kończące uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Kolejne spotkanie już w Roku Pańskim 2015!

  •  
  •  
  •