Święto patronalne RŚŻ: O co chodzi w oazie?

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, członkowie Ruchu Światło-Życie obchodzą święto patronalne całego Ruchu oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. W tym roku wrocławscy oazowicze spotkali się w kościele p.w. św. Bonifacego we Wrocławiu.

W czasie homilii moderator diecezjalny, ks. Radosław Rotman, zwrócił uwagę na podobieństwa i różnice w postawie Ewy i Maryi. Obie miały żywą relację z Bogiem, ale tylko Maryja była posłuszna Bożemu słowu. Właśnie dlatego Maryja jest wzorem, wskazanym w Drogowskazie Nowego Człowieka „Niepokalana” jako przykład do naśladowania. Postawy Ewy i Maryi pokazują również wyraźnie, o co w oazie chodzi, a o co nie.

Ruch Światło-Życie nie wychowuje do robienia namiotu spotkania, do bycia pobożnym, religijnym człowiekiem. Wychowuje do bycia posłusznym Bożemu słowu, którego trzeba słuchać i je wypełniać. Owocem słuchania słowa nie jest modlitwa czy uczestnictwo w liturgii – to są tylko niezbędne narzędzia. Owoce to świadectwo, nowa kultura jako nowy styl życia oraz bezinteresowna służba, diakonia. Wspólnoty Ruchu o tyle przyjęły Jezusa, o ile ewangelizują, o ile żyją nowym stylem życia.

Święto patronalne jest również tradycyjnym momentem rozpoczęcia formacji deuterokatechumenalnej w grupach młodzieżowych i oazie dorosłych, przygotowania do przyjęcia Drogowskazów Nowego Człowieka, czyli zasad, którymi kierują się wszyscy członkowie Ruchu, a tym samym do owocnego uczestnictwa w rekolekcjach drugiego stopnia.

Święto patronalne to zawsze szczególny moment w życiu członków Ruchu. Można żyć w swoich grupkach, parafiach, w ramach poszczególnych gałęzi Ruchu, ale wizja ks. Franciszka była inna. On zawsze widział Ruch jako jedność w różnorodności i pokazywał miejsca celebrowania wspólnoty. Oprócz dni wspólnoty, współpracy diakonijnej i troski o siebie nawzajem, taką niezwykłą okazją jest wspólne świętowanie. Zaprawdę, dobrze nam było tu być.

Wiola Szepietowska

zdjęcia: Michał Szepietowski

  •  
  •  
  •