Szkoła Animatora Liturgicznego 2013/2014 – podsumowanie

W roku formacyjnym 2013/2014 odbyła się roczna Szkoła Animatora Liturgicznego dla wszystkich chętnych, którzy chcieli rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę dotyczącą liturgii oraz przygotować się do prowadzenia szkoły liturgicznej na rekolekcjach letnich. W czasie comiesięcznych, kilkugodzinnych spotkań odbywających się w soboty w parafii p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu wspólnie sprawowaliśmy Liturgię Godzin i zapoznawaliśmy się z zagadnieniami z zakresu teologii i obrzędów Eucharystii, roku liturgicznego, fundamentalnych rzeczywistości liturgii. Mieliśmy także okazję ugruntować swoją wiedzę dotyczącą formacji liturgicznej w Ruchu Światło–Życie na wszystkich rekolekcjach. Odbyły także zajęcia poświęcone 50 rocznicy ogłoszenia Konstytucji o Liturgii „Sacrosanctum concilium”, pracy Centralnej i Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej czy przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży w 2016r. w Krakowie. Prowadzący szkołę to: ks. Bogusław Stec, ks. Radosław Rotman, Nina Majek i Marcin Józefczyk.

Prowadzący SALJedno całodniowe spotkanie SAL-u odbyło się w domu rekolekcyjnym w Ligocie Polskiej, w czasie którego było więcej czasu na rozmaite ćwiczenia, krąg liturgiczny i przygotowanie Eucharystii oraz na budowanie wspólnoty. Szkoła Animatora Liturgicznego kończy się egzaminem. Pierwsi absolwenci SAL-u po zdanym pomyślnie egzaminie otrzymali błogosławieństwo do posługi w czasie pielgrzymki Ruchu do Strzelina w dniu 6.09.2014r.

Wśród 39 uczestników Szkoły znaleźli się tacy, którzy od wielu lat posługują w czasie liturgii i chcieli swoją wiedzę tylko usystematyzować i pogłębić, ale i tacy, którzy niedawno się tymi zagadnieniami zainteresowali i wciąż szukają swojego miejsca do posługi w Ruchu, w parafii, w Kościele. Stąd nie może dziwić, że dla każdego inne treści mogły być nowe, odkrywcze, dające światło, co robić mają dalej. Kilka myśli z ankiet uczestników podsumowujących SAL:
„Ważne dla mnie było przedstawienie schematu, tematyki oraz formy formacji liturgicznej na poszczególnych stopniach rekolekcji, uświadomiło mi to, ile straciłam, gdy tej szkoły liturgicznej nie było lub odbywała się w okrojonym schemacie” – Ala
„Najbardziej podobały mi się wykłady z teologii liturgii oraz tego, jak szkoła liturgiczna na rekolekcjach oazowych powinna wyglądać. Pozwoliło mi to zrozumieć liturgię i to, co odbywa się podczas niej oraz – wydaje mi się – nauczyłem się ogólnego zarysu prowadzenia próby służby liturgicznej” – Mateusz
„Przez ten okres czasu, zdałem sobie sprawę, jaką drogą mam iść, żeby dogłębniej poznać służbę liturgiczną. Wiem, że ten zasób wiadomości przekazanych na wykładach, to bez mojej pracy zbyt mało, żeby chociaż trochę poznać liturgię. Dziękuję za tę iskrę, która została we mnie zasiana. Zamierzam się dalej rozwijać. Liturgia Godzin – to jest to! Może zacznę nią żyć!” – PiotrWspólna modlitwa
„Najbardziej podobały mi się wykłady o Eucharystii ze względu na wskazanie nowych obszarów do poszukiwań. Wraz z książką o historii liturgii dawały dużą dawkę wiedzy.” – Kasia
„Wszystkie zajęcia mi się podobały. Najbardziej skorzystałem z wykładów o Liturgii Godzin, bo w tej materii miałem najmniejszą wiedzę” – Mikołaj
„Zdecydowanie najciekawsze były zajęcia wyjazdowe w Ligocie Polskiej. Nie tylko ze względu na treści, ale na ducha wspólnoty, wzajemność, możliwość wspólnego działania” – Marek
SAL w Ligocie PolskiejOd września 2014r. rozpoczyna się roczna Szkoła Posług Liturgicznych (SPL) jako kontynuacja i uzupełnienie Szkoły Animatora Liturgicznego. Jest to propozycja skierowana także do nowych osób: panów, którzy chcieliby nauczyć się posługiwać w prezbiterium i pań, które również w liturgii mają do odegrania ważną rolę poza prezbiterium. W czasie naszych spotkań będziemy pochylać się nad symboliką znaków liturgicznych, ale główny nacisk chcemy położyć na ćwiczenia praktyczne. Oby i ta propozycja pogłębiania wiedzy liturgicznej i umiejętności praktycznych związanych z posługiwaniem w liturgii znalazła swoje grono chętnych do uczestniczenia.

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna
  •  
  •  
  •