Szkoła Ewangelicznego Alpinizmu

    Pod tym hasłem przeżywaliśmy nasze pięciodniowe rekolekcje w dniach 23.01. – 28.01.2015r. Uczestniczyło w nich 30 osób w tym 13 małżeństw.

    Na miejsce  odnowy  duchowej organizatorzy Ewa i Jurek Józefczykowie wybrali Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie. Moderatorem – przewodnikiem duchowym był o. Maciej Konenc S.J., opiekun kręgów DK przy parafii św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu. Współprowadzącą, która przygotowywała nas każdego dnia do liturgii i posług była Grażyna Miąsik z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła w Krościenku. Jutrznia i Eucharystia były poprzedzone jej wprowadzeniem, na temat postu, milczenia i modlitwy, pokuty i pojednania, przygotowanie daru, co przybliżało nas do głębszego przeżywania spotkania z żywym Bogiem.

    Codzienne katechezy ojca Macieja dotyczyły tak ważnych spraw duchowych chrześcijanina, jak rachunek sumienia, rozeznawanie duchowe, Sakrament Pojednania, kierownictwo duchowe. W czterech grupach dzielenia wracaliśmy do treści tych katechez, włączając w to rozważania czytań Pisma Świętego, a następnie po przerwie obiadowej spotykaliśmy się na tak zwanej syntezie, gdzie był czas  m.in. na relacje ze  spotkań w  grupach i na zadawanie pytań. Po pogodnym wieczorze i apelu jasnogórskim  był czas  na  modlitwę rodzinną  i małżeńską połączoną z rachunkiem sumienia.

    Chwała niech będzie Panu Jezusowi za czas słuchania, przeżywania, rozeznawania i owoce duchowe w drodze na szczyt duchowego alpinizmu.

                                                    Serdecznie pozdrawiam.

                                                    Danusia

Świadectwo z rekolekcji można przeczytać klikając TUTAJ
Zdjęcia z rekolekcji można obejrzeć klikając TUTAJ

  •  
  •  
  •