W Nim mamy życie wieczne!

wielkanoc2016Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

J 3, 16-17

Obyśmy przez dobre przeżycie tajemnicy tych trzech świętych dni, które się zaczynają,  na nowo pojęli, jak bardzo jesteśmy kochani i uwierzyli, że w Nim mamy życie wieczne

 

Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego

  •  
  •  
  •