Warto wiedzieć! Diakonie specjalistyczne w naszej archidiecezji.

Na ostatniej, majowej V Kongregacji diecezjalnej sekcji Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie mieliśmy okazję przyjrzeć się dotychczasowej pracy szesnastu diakonii specjalistycznych działających na terenie naszej archidiecezji oraz poznać ich plany na najbliższą przyszłość, a także, w przypadku zmian, nazwiska nowych odpowiedzialnych za poszczególne diakonie. Poniżej, z uwagi na dużą liczbę diakonii (no i chwała Panu!!!) bardzo obszerna relacja w tym zakresie, zawierająca masę bardzo ciekawego materiału, w tym także dane statystyczne. Diakonie przedstawiono w porządku alfabetycznym wg nazwy.

Diecezjalna Diakonia Deuterokatechumenatu.

Skład osobowy.

Odpowiedzialny w ubiegłej kadencji i następnej: Filip Kublik

Moderator: ks. Grzegorz Michalski

Diakonia powstała na przełomie 2013 / 2014 roku.

Co udało się zrobić.

 • Między-wspólnotowe Celebracje Słowa Bożego dla członków formacji Deuterokatechumenalnej przed II stopniem ONŻ (Drogowskazy Nowego Człowieka).
 • Spotkania odpowiedzialnych za wspólnoty młodzieżowe i dorosłych połączone ze spotkaniami Kręgu Diecezjalnego Domowego Kościoła.

Plany na następne lata.

 • Dalsze przygotowywanie Celebracji Słowa Bożego – zaangażowanie osób, które pomogą w przygotowaniu pełnej asysty i śpiewów w czasie Celebracji.
 • Dalsze spotkania odpowiedzialnych za wspólnoty – wymiana doświadczeń.
 • Poszerzenie grona osób zaangażowanych w Diakonię Deuterokatechumenatu.
 • Zorganizowanie między-wspólnotowych Celebracji Wielkopostnych (skrutyniów) dla uczestników przygotowujących się do uczestnictwa w rekolekcjach Triduum Paschalnego przed III stopniem Oazy Nowego Życia.
 • inne inicjatywy w przygotowaniu.


Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji.

Skład osobowy.

Odpowiedzialny dotychczasowy: Katarzyna Gronowicz.

Nowy odpowiedzialny: Zuzanna Wałkiewicz.

Oficjalny stan osób: 14 (małżeństwa, seniorzy, osoby dorosłe, studenci).

Na spotkania przychodzi: 5-6 osób.

Co udało się zrobić.

 1. Rekolekcje ewangelizacyjne w parafiach (1-2 razy w      roku).
 2. Prowadzenie ORAE (raz w roku).
 3. Ewangelizacja w szkołach (średnio co 2 miesiące).
 4. Cotygodniowa ewangelizacja uliczna.
 5. Ewangelizacja osiedla podczas Wrocławskiego Kongresu      Nowej Ewangelizacji.
 6. Preewangelizacja przed peregrynacją relikwii św.      Joanny Beretta Molla.
 7. Uczestnictwo w Kongresach/Kongregacjach      Ewangelizacyjnych w całej Polsce.
 8. Prowadzenie warsztatów przygotowujących do      ewangelizacji ulicznej.

Plany dalszej pracy.

– cotygodniowa ewangelizacja uliczna,

– rekolekcje ewangelizacyjne,

– ORAE – cel: zgodnie z ACR2 wszyscy członkowie ruchu uczestniczą w ORAE,

– powstanie rejonowych diakonii ewangelizacji.

Diecezjalna Diakonia Finansowa.

Skład osobowy.

Odpowiedzialni  od stycznia 2013r: Krystyna i Mieczysław Żygadło, do grudnia 2012 r. Celina Palczak.

Nowi odpowiedzialni za finanse w kolejnej kadencji będą wybrani przez nowego Moderatora Ruchu.

Informacje – stan aktualny.

W naszej diecezjalnej sekcji  Stowarzyszenia jest w  obecnej  chwili 112 członków.

Od 2010 roku wstąpiło 27 nowych członków. Zmarły dwie osoby.

Składki regulowało:

W 2010 r  z 85 członków 65  opłaciło składki na kwotę     5 110 zł.

W 2011 r. z 93 członków 62  opłaciło składki na kwotę     4 950 zł.

W 2012 r  z 104 członków  68  opłaciło składki na kwotę  5 280 zł.

W 2013 r  z 103 członków  59  opłaciło składki na kwotę  4 340 zł.

W 2014 r. z 112 członków  10  opłaciło składki na kwotę       640 zł.

Suma ogółem                                              20 320 zł.

50% tej kwoty zostało odprowadzone do centrum Ruchu.

Plany.

Dotarcie do 26 członków Stowarzyszenia, którzy  nie podjęli odpowiedzialności finansowej za Ruch od samego początku lub zaprzestali wpłat w trakcie roku lub dwóch od wstąpienia do Stowarzyszenia.

Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii.

Skład osobowy.

Odpowiedzialni: Anna i Benedykt Banaszakowie.

Dodatkowo posługują jeszcze 4 osoby.

Bliska współpraca: odpowiedzialni za Rejonowe Dni Wspólnoty i za Szkołę Animatora.

Podjęte dzieła.

 • Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD) – czterokrotnie.
 • Sesja o Księdzu Franciszku Blachnickim  – czterokrotnie.
 • Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin (ORAR) I stopnia.
 • Dni Wspólnoty Animatorów i Diakonii – wprowadzenie diecezjalnego systemu przygotowań do Rejonowych Dni Wspólnoty (RDW) – od 2 lat; spotkania cztery razy w roku (przed RDW).
 • Współpraca ze Szkołą Animatora – konferencje i warsztaty.
 • Zorganizowanie w Roku Wiary pielgrzymki Ruchu „Ku Ziemi Świętej po dar wiary konsekwentnej” – kwiecień 2013.
 • W ramach Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło- Życie: Organizacja
  i przygotowanie spotkań i kongregacji diecezjalnych – cztery razy: II 2012, II i X 2013 oraz V 2014 , a także opracowywanie Studium przygotowującego do wymienionych spotkań.
 • Współpraca ze wspólnotami Oaz Młodzieży: spotkania n/t formacji i relacji w rodzinie, wspólnocie oraz roli animatora.
 • Eucharystia każdego 27 dnia miesiąca w intencji beatyfikacji Księdza Franciszka – koordynacja tej sprawy.
 • Przygotowania do rekolekcji KODA – 2014.

Plany na przyszłość.

 • Kontynuacja  podjętych działań.
 • Rozwijanie współpracy z Oazą młodzieżową i Oazą Rodzin.
 • Starania o więcej zaangażowanych członków diakonii.
 • Lepszy przepływ informacji o podejmowanych akcjach.
 • Aktualna baza animatorów.
 • Szczegółowe opracowanie Szkoły Animatora i systematyczna formacja animatorów Ruchu.

Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego.

Skład osobowy.

Odpowiedzialny dotychczasowy i na następną kadencję: Mieczysław Kobierski.

Ilość członków diakonii wg aktualnego stanu – dziewięć osób (opiekun ks. Janusz Betkowski, członkowie Domowego Kościołą, studenci), w tym Wiola i Michał Szepietowscy – odpowiedzialni za Centralną DKS.

Na spotkania przychodzi: 4 do 8 osób

JESZCZE O CZŁONKACH DIAKONII.

Ilość członków diakonii w minionej kadencji zmieniała się od kilku do ponad dziesięciu osób. Ta płynność „kadr”, brak stabilizacji ograniczyły możliwości diakonii w realizacji jej zadań i nie pozwoliły w pełni rozwinąć skrzydeł. Poza tym zgłaszały się do pracy osoby, które z różnych przyczyn (przejścia do innych posług, innego wyobrażenia o pracy w tej diakonii, itp.)
po krótszym lub nieco dłuższym okresie rezygnowały. Na dzień dzisiejszy jest nas dziesięć osób, w tym nasz duchowy opiekun ks. Janusz Betkowski, Wiola i Michał Szepietowscy – odpowiedzialni za CDKS oraz inne osoby: z Domowego Kościoła (Agnieszka, Ela, Maciek, Mietek i Leszek) i oazowych wspólnot studenckich (Mateusz i Paweł). Nie wszyscy mają możliwość uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach, ale co najmniej kilka osób, w tym główny trzon odpowiedzialnych w nich uczestniczy. Za bardzo cenną należy uznać obecność w spotkaniach poprzednich odpowiedzialnych za tę diakonię, Wioli i Michała Szepietowskich. Mimo objęcia funkcji odpowiedzialnych za CDKS całego Ruchu znajdowali czas, aby służyć swoim doświadczeniem i wiedzą. Oni też byli głównymi inspiratorami sporych pozytywnych zmian, wzbogacających służbę naszej diakonii i efekty jej pracy. W tej kadencji dołączył do nas student Mateusz, który zajął się nową diecezjalną stroną internetową naszego Ruchu, za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni, zwłaszcza, że wykonał bardzo dużo trudnej i odpowiedzialnej pracy na tym polu.

Główne zadania i efekty pracy w ostatnim czasie.

 1. Utworzenie nowej diecezjalnej strony internetowej Ruchu.
 2. Przeszkolenie osób w celu rozszerzenia uprawnień do obsługiwania strony przez większą ilość członków diakonii (poprzednio zajmowała się tym tylko jedna osoba – Wiola Szepietowska).
 3. Przeszkolenie i nadanie częściowych uprawnień osobom odpowiedzialnym z innych diakonii.
 4. Utrzymywanie bezawaryjnej pracy strony internetowej i aktualizowanie jej na bieżąco.
 5. Kontynuacja wydawania dwa do trzech razy w roku diecezjalnego czasopisma KOINONIA.
 6. Utworzenie możliwości przesyłania na adresy mailowe aktualnych informacji z życia Ruchu w naszej Diecezji wszystkim zainteresowanym osobom – tzw. Newsletter.
 7. Poszerzenie w stosunku do poprzedniej kadencji stanu liczebnego diakonii (chociaż z różnych względów cały czas następuje rotacja chętnych do pracy i ciągle jest ich za mało).
 8. Dwukrotne przeprowadzenie szkoleń zewnętrznych z obsługi strony dla osób wytypowanych przez poszczególne diakonie.
 9. Prezentacja tematu o mediach w jednej z serii Rejonowych Dni Wspólnoty.
 10. Wprowadzenie systematycznych comiesięcznych spotkań roboczo-formacyjnych.
 11. Uczestniczenie odpowiedzialnego za DKS w comiesięcznych spotkaniach Diecezjalnej Diakonii Jedności. Współpraca z Sekretarzem DDJ w tworzeniu sprawozdań ze spotkań DDJ oraz w innych sprawach.

Plany na najbliższą przyszłość.

 • Przygotowanie ZASAD współpracy z DKS w zakresie przesyłania i umieszczania na stronie tekstów, fotografii i nagrań audio-video (finalizacja tematu jeszcze przed tegorocznymi wakacjami).
 • Współpraca z innymi diakoniami w zakresie ściągania relacji, świadectw i innych materiałów na stronę internetową oraz do KOINONII (sprawa rozwojowa).
 • Ogłoszenia w wersji papierowej – minimum 2 razy w roku (w połączeniu
  z diecezjalnym terminarzem Ruchu), zbierane wcześniej przez redakcję
  i rozprowadzane
  przy niektórych, ważniejszych okazjach (np. powakacyjna Pielgrzymka Ruchu, DOM lub inne spotkanie całej wspólnoty Ruchu naszej diecezji) – pozwoliłoby to zdecydowanie skrócić czas ogłoszeń poszczególnych osób i przedstawicieli
  poszczególnych diakonii.
 • Wzmocnienie stanu liczebnego diakonii, zwłaszcza dla potrzeb redakcji strony.
 • Nowa wizja pisma KOINONIA (prośba o modlitwę i zgłaszanie ewentualnych pomysłów
  w tym temacie).
 • Przygotowanie „ulotki” o Ruchu w naszej diecezji, w tym o Kościele Domowym
  i pozostałych diakoniach do rozprowadzenia np. w parafiach (ale nie tylko).
 • Stała poprawa współpracy z innymi diakoniami w dziele przekazywania informacji o życiu Ruchu w naszej archidiecezji.
 • Dalsza praca nad stroną diecezjalną.

Diecezjalna Diakonia Kościoła Domowego.

Skład osobowy. Rejony Kościoła Domowego.

W omawianym okresie 4 lat zmieniła się para diecezjalna oraz moderator diecezjalny DK.

 • Poprzednią parą (posługiwali w latach 2009-2012) byli Ewa i Andrzej Małolepszy, obecną (od września 2012 r.) są Dana i Darek Stępniowie.
 • Wieloletnim moderatorem diecezjalnym DK był ks. Jacek Olszewski, obecnie – od kwietnia 2014 r. został nim ks. Bogusław Stec.

W roku formacyjnym 2013-2014 doszło do zmian w ilości rejonów we Wrocławiu. Ideą zmian było przybliżenie poszczególnych kręgów do parafii oraz do siebie nawzajem. Poprzednio były sytuacje, że kręgi z tego samego rejonu oddalone były nawet kilkanaście km od siebie. W trakcie zmian jeden rejon został rozwiązany, powstały dwa nowe rejony, zmiany ilości kręgów dotyczyły kilku rejonów wrocławskich. Obecnie w diecezji znajduje się 14 rejonów – 11 we Wrocławiu oraz 3 poza nim (Brzeg-Wołów-Oborniki Śląskie, Oława-Jelcz Laskowice i Oleśnica).

Rodzaje posługi podejmowane przez członków DK.

Ad intra:

 • Członkowie DK – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, posługują we wszystkich lub w prawie wszystkich diakoniach diecezjalnych i rejonowych.
 • Są to posługi wynikające z działalności Ruchu (posługa pary animatorskiej, rejonowej itp., organizowania rekolekcji czy pilotowania kręgów).

Ad extra:

 • Członkowie DK służą w Kościele poprzez udział w radach parafialnych, posługą nadzwyczajnego szafarza sakramentów, pracą katechety, pracą w poradnictwie rodzinnym.
 • Organizacja festynów parafialnych, ewangelizacja małżeństw (np. dzieło Zatrzymaj się w biegu V rejonu), bale bezalkoholowe, organizacja i liczny udział w dziele Stop seksualizacji naszych dzieci i w innych zewnętrznych inicjatywach.

Kręgi Domowego Kościoła. Ilość, formacja.

 • Na koniec sierpnia 2013 r. w naszej diecezji były 92 kręgi Domowego Kościoła (837 małżonków) oraz 24 kręgi pilotowane (228 małżonków). Sytuacja ta jest jednak dynamiczna i nadal się zmienia. W maju-czerwcu br. kończy pilotaż 20 kręgów pilotowanych, a kolejne 13 przejdzie w dalszy pilotaż w nowym roku formacyjnym
  (od końca sierpnia 2013 r. liczba kręgów pilotowanych wzrosła do dziś z 24 do 33). Pojawiły się też już sygnały o możliwości powstania od września br. nowych kręgów do pilotowania.
 • Na koniec sierpnia 2013 r. 278 członków Domowego Kościoła ukończyło formację podstawową (pkt 19 Zasad DK). To z jednej strony dużo (33%, tj. dwa razy więcej niż wynosi średnia krajowa), z drugiej to o wiele za mało.

Uczestnictwo w rekolekcjach.

 • Z uwagi na zwiększającą się systematycznie liczbę małżeństw i potrzebę uzupełniania formacji podstawowej, nacisk – w zakresie organizacji rekolekcji – położony jest na rekolekcje formacyjne.
 • Stałym elementem ostatnich kilku lat są dlatego – obok letnich rekolekcji I, II i III stopnia – ORAR I0 i II0, Sesja o Pilotowaniu Kręgów, ORD, Triduum Paschalne w formie rekolekcji, ostatnio ORAE. Odbyły się też rekolekcje ORDR II0, a w bieżącym roku zaplanowane są rekolekcje ORDR I0.
 • Z roku na rok zwiększa się ilość rekolekcji formacyjnych.
  W bieżącym roku formacyjnym odbędzie się łącznie 18 rekolekcji formacyjnych różnego rodzaju.


Diecezjalna Diakonia Liturgiczna.

Skład osobowy i trochę historii.

Diakonia Liturgiczna w archidiecezji wrocławskiej ma już ponad 25 lat historii. W 1992r. została nawiązana współpraca diakonii liturgicznej naszej diecezji z Centralną Diakonią Liturgiczną, która trwa nieprzerwanie aż do dziś. Na forum diecezji grupa Diakonii Liturgicznej podjęła pracę ponownie od 2000 r.

W okresie 2000 – 2014 osobą odpowiedzialną za DDL była Nina Majek oraz w okresie 2000 – luty 2013 ks. Bogusław Stec, a od 2013r. – ks. Radosław Rotman. Nowym odpowiedzialnym został wybrany Marcin Józefczyk. Zgodnie z decyzją odpowiedzialnego za Centralną Diakonię Liturgiczną od 2010 r. Nina Majek pełni funkcję koordynatora diakonii liturgicznych w filii śląskiej.

W czasie ostatnich 4 lat stan liczebny diakonii był zmienny: od 7-8 osób w roku 2010/2011 po ok. 20 w roku 2012/2013. Obecnie oficjalny stan osób to 14 (DK, osoby dorosłe, studenci) + 2 kleryków w Henrykowie. Na spotkania, które odbywają się systematycznie raz w miesiącu w parafii Bożego Ciała, przychodzi ok. 10 osób. Trzy zasadnicze części spotkania to modlitwa Liturgią Godzin, dzielenie i studium.

Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy interesują się i kochają Liturgię. Chcemy nasze zainteresowanie nią rozwijać, a umiejętności udoskonalać, by nie tylko pełniej i głębiej przeżywać Eucharystię oraz troszczyć się o jej piękno, ale by nieść ten dar innym we wspólnocie Kościoła, by rzeczywiście liturgia stawała się „źródłem i szczytem życia”.

Dokonania ostatnich czterech lat.

 • Głównym celem spotkań jest osobista i wspólna, pogłębiona formacja liturgiczna (intelektualna i duchowa). W czasie spotkań formacyjnych w ramach studium omawialiśmy: Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych i obrzędy Bierzmowania, Adhortację Apostolską Benedykta XVI „Verbum Domini”, prezentację poszczególnych posług w liturgii i miejsc sprawowania we Wrocławiu oraz teksty o liturgii z Katechizmu Kościoła Katolickiego; w 2012r. ks. Radosław Rotman prowadził katechezy liturgiczne o Eucharystii w ramach homilii w parafii Bożego Ciała.
 • Podejmowaliśmy posługę liturgiczną w czasie spotkań Ruchu w diecezji, rekolekcji ewangelizacyjnych i innych, Kongresu Ewangelizacyjnego, podczas wydarzeń oazowych na szczeblu filialnym i ogólnopolskim (KO, COM, DWDD, ORDJ).
 • Nasi przedstawiciele uczestniczyli w Oazach Rekolekcyjnych Diakonii Liturgicznej (ORDL 2010 – Krościenko, 2011 – Laski k/Warszawy), Oazach Jedności Diakonii Liturgicznej (OJDL 2011 – Laski k/Warszawy, 2012 – Częstochowa) oraz rekolekcjach „Misterium fascinans” w Krakowie.
 • Przygotowaliśmy i poprowadziliśmy warsztaty liturgiczne nt. Mszału Rzymskiego (dwie edycje: 2010 i 2011) i nt. Wielkich Modlitw Eucharystycznych (2012) oraz warsztaty nt. posług dla młodzieży w Oleśnicy (2011)
 • W latach 2011-2013 na diecezjalnej stronie oazowej w zakładce DDL ukazywały się regularnie relacje ze spotkań diakonii i świadectwa osób uczestniczących w różnych rekolekcjach liturgicznych.
 • W czasopiśmie „Wieczernik” w 2011r. ukazała się prezentacja wrocławskiej DDL oraz w latach 2010-2012 cykl artykułów „Perły liturgii” opracowywany przez członka naszej diakonii oraz w 2014r. artykuł „Świętowanie w liturgii”.
 • Odpowiedzialna za DDL poprowadziła dwa tematyczne spotkania formacyjne dla członków Diecezjalnej Diakonii Modlitwy dotyczące zasad pisania modlitwy powszechnej i modlitwy Liturgią Godzin oraz prezentację zagadnień związanych z DDL dla wspólnoty w Maciejówce.
 • Braliśmy czynny udział w zbiórce pieniędzy na zakup alb i innych paramentów liturgicznych dla Centrum Ruchu w Krościenku.
 • W roku 2013/2014  przygotowaliśmy i prowadzimy Szkołę Animatora Liturgicznego – w comiesięcznych spotkaniach uczestniczy 39 osób.

Nasze problemy:

Pewnie nie są one inne niż w innych diecezjach. Jednym z nich jest to, iż do posług w czasie dużych zgromadzeń Ruchu potrzeba o wiele więcej osób niż te, które tworzą diakonię. Głównym problemem jest to, jak zachęcić ludzi posługujących i zajmujących się przygotowaniem liturgii w parafiach, by dostrzegli potrzebę swojej formacji liturgicznej i chcieli doskonalić swoje umiejętności. Kolejna trudność to systematyczność tej pracy. Wiele osób, które deklarują się jako zainteresowane liturgią, nie decyduje się jednak na pracę w grupie diakonijnej z powodu braku czasu, a może motywacji do podjęcia systematycznej pracy w tym zakresie. W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba członków diakonii (m.in. młodzież poszła do seminarium lub skończyła studia i wyprowadziła się z Wrocławia), w grupie są tylko dwie niewiasty. Pewną próbą zaradzenia tej sytuacji są zajęcia Szkoły Animatora Liturgicznego, które chcemy, by były kontynuowane.

Plany na kolejną kadencję.

 • Kontynuowanie comiesięcznych spotkań diakonii i dalsze studium dokumentów o liturgii.
 • Uporządkowanie i sporządzenie aktualnej bazy adresów mailowych i zawiadamianie osób chętnych o inicjatywach i wydarzeniach związanych z formacją liturgiczną.
 • Przeprowadzenie ORDL lub OMDL w diecezji.
 • Kontynuacja Szkoły Animatora Liturgicznego w formie zajęć weekendowych.
 • W miarę potrzeb włączanie się w redagowanie materiałów liturgicznych i artykułów o tej tematyce w czasopismach i internecie.
 • Uczestnictwo w OJDL w Krakowie – Łagiewnikach (X 2014r.) przygotowującym do Światowych Dni Młodzieży w 2016r.


Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia.

Erygowana podczas Diecezjalnej Kongregacji Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło – Życie” 17 maja 2014 roku.

Osoba odpowiedzialna: Renata Klawińska.

Najbliższe spotkanie diakonii 26 maja 2014 roku w parafii św. Franciszka z Asyżu:

 • godz. 18.30 – Eucharystia,
 • ok. 19.15 – 19.30 po Eucharystii – spotkanie diakonii.

Diecezjalna Diakonia Misyjna.

Skład osobowy.

Osoby odpowiedzialne dotychczas i w nowej kadencji: Monika i Maciej Zimeccy.

Utworzenie Diakonii nastąpiło 01.10.2012 roku.

Sprawozdanie za rok formacyjny 2012/2013.

 • Utworzenie Diakonii : 01.10.2012.
 • Wolontariat misyjny w Kazachstanie Agnieszki Wałkiewicz (Karaganda)  – od października 2012 do września 2013 (z krótką przerwą na odnowienie wizy).
 • Kolędnicy Misyjni PDMD (06.01.2013) – zbiórka pieniędzy na potrzeby dzieci
  w Wietnamie. Diakonia animowała jedną grupę kolędniczą we Wrocławiu.
 • Zbieranie funduszy i organizacja wyjazdu Moderatora Generalnego Ruchu na Filipiny – Manila i Negros (maj/czerwiec 2013). Dariusz Broniszewski, członek tej diakonii był tłumaczem Ks. Moderatora w czasie pobytu na Filipinach.
 • Nawiązanie kontaktów i współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej (marianki) – dom we Wrocławiu i w Manili.

Sprawozdanie za rok formacyjny 2013/2014.

 • Akcja „S.O.S. dla Filipin” – zbiórka funduszy pomocowych dla poszkodowanych przez tajfun Hayian w listopadzie 2013.  Środki (blisko 20 tys zł.) zostały przekazane potrzebującym za pośrednictwem ks. Gregorio Patino, proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Murcia, Negros.
 • Koordynacja w skali kraju organizacji akcji misyjnej jałmużny wielkopostnej „Drobniaki na metry” (koordynator: Paweł Rudzki) – logistyka zbiórki, media tradycyjne
  i społecznościowe.
 • Zbieranie funduszy i organizacja przyjazdu grupy 5 osób z Filipin ( w tym ks. Greg Patino oraz liderzy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Murcia, Negros)
  na rekolekcje 15-dniowe ONŻ 1 stopnia w drugim  turnusie 2014.
 • Wolontariat misyjny – pracujemy nad krótkim (2 miesiące) wyjazdem na wolontariat dwóch oazowiczek w ramach współpracy ze Zgromadzeniem Maryi Niepokalanej
  do jednej z placówek zgromadzenia w Dar es Salaam (Tanzania).
 • Podjęcie projektu „MiK-24” (modlitwa i kontakt z misjonarzami)  – koordynacja projektu w diecezji (koordynator: Agnieszka Zięba).

Plany na przyszłość.

 • Realizacja bieżących zadań.
 • Organizacja Tygodnia Misyjnego we Wrocławiu w październiku 2014 – zebranie pod wspólnym szyldem i w ramach jednego programu  Wrocławskiego Tygodnia Misyjnego istniejących rozproszonych działań różnych środowisk i wspólnot działających na rzecz misji.

Diecezjalna Diakonia Modlitwy.

Skład osobowy.

Odpowiedzialny dotychczasowy: Magdalena Skibińska.

Nowy odpowiedzialny: ks. Radosław Rotman.

Oficjalny stan osób: 13 (małżeństwa, osoby dorosłe, studenci).

Na spotkania przychodzi: 8-10 osób.

Sprawozdanie z posługi.

 • Współprowadzenie Seminarium Odnowy Wiary przy parafii Bożego Ciała
  we Wrocławiu.
 • Prowadzenie czuwań modlitewnych przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz modlitw
  w intencji rekolekcji letnich.
 • Przeprowadzenie comiesięcznych spotkań modlitewnych w ramach Roku Wiary
  dla całego Ruchu.
 • Współprzygotowywanie comiesięcznych Eucharystii oraz spotkań modlitewnych dla całego Ruchu po zakończeniu Roku Wiary (posługiwanie modlitwą uwielbienia, modlitwą wstawienniczą itp.).
 • Przygotowanie i poprowadzenie Oazy Modlitwy przy parafii
  św. Maksymiliana we Wrocławiu.
 • Prowadzenie skrzynki intencji.
 • Regularne spotkania formacyjne.

Plany na przyszłość.

 • Przeprowadzenie jednego Seminarium Odnowy Wiary.
 • Przeprowadzenie raz w roku Oazy Modlitwy.
 • Zorganizowanie rocznej Szkoły Animatora Modlitwy (SAM).
 • Kontynuacja comiesięcznych spotkań modlitewnych dla całego Ruchu.
 • Prowadzenie nadal mailowej skrzynki intencji.
 • W ramach spotkań formacyjnych DDM: ćwiczenia dotyczące pełnionych przez nas posług w czasie Eucharystii oraz praktykowanie modlitwy wspólnotowej.


Diecezjalna Diakonia Muzyczna.

Skład osobowy.

Odpowiedzialny za ubiegłą kadencję: Aleksander Szczepanowski

Nowy odpowiedzialny: Krzysztof Stępień

Duszpasterze:

– do 2011r.: ks. Grzegorz Michalski,

– 2011 – 2013 r. ks. Sebastian Kruk,

– od 2013r.: ks. Aleksander Ilnicki.

Oficjalna liczba członków: dziesięć osób.

Sprawozdanie z pracy.

 • Posługa w trakcie powakacyjnych pielgrzymek Ruchu Światło – Życie w Henrykowie, Oleśnicy, Brzegu Dolnym.
 • Organizacja warsztatów muzycznych poprzedzających posługę w trakcie pielgrzymek powakacyjnych – jednorazowo do 70 osób.
 • Organizacja warsztatów muzycznych w Sulistrowiczkach (listopad 2011).
 • Współorganizowanie spotkań modlitewnych wraz z diakoniami liturgiczną i modlitwy przy par. Bożego Ciała w każdy drugi czwartek miesiąca.
 • Pomoc przy ewangelizacjach przeprowadzanych przez diecezjalną diakonię ewangelizacji.
 • Posługa w trakcie Mszy świętych w ramach diecezjalnego kursu przygotowania
  do sakramentu bierzmowania.
 • Podjęto próby zorganizowania Szkoły Animatora Muzycznego – obecnie projekt przerwany.

Plany.

 • Prowadzenie śpiewu w trakcie XL Kongregacji Odpowiedzialnych w 2015 roku.
 • Organizacja warsztatów muzycznych przygotowujących do Wigilii Zesłania Ducha Świętego (1 czerwca 2014 r.).
 • Dalsze uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych przy par. Bożego Ciała.
 • Dokończenie tworzenia Szkoły Animatora Muzycznego.
 • Przygotowanie programu KAMuzO i zorganizowanie tego typu rekolekcji.
 • Organizowanie warsztatów muzycznych przed różnymi ważnymi wydarzeniami
  w Ruchu Światło – Życie.

Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych.

Skład osobowy.

Dotychczasowi odpowiedzialni: Elżbieta i Ireneusz Szulcowie.

Nowy odpowiedzialny: ks. Jerzy Żytowiecki.

W spotkaniach bierze udział  6-8 osób (małżeństwa oraz kapłan). Od początku w pracy diakonii uczestniczyły osoby przygotowujące i prowadzące rekolekcje. Dlatego skład diakonii nie jest stały. Tym niemniej na przestrzeni czterech lat ukształtowała się jednak pewna stała grupa uczestników spotkań.

Sprawozdanie z pracy.

 • Raz w roku wspólnie z Diecezjalną Diakonią Modlitwy organizowaliśmy modlitwę
  w intencji dzieła rekolekcji.
 • Pierwsze po wakacjach spotkanie zawsze jest próbą podsumowania przeprowadzonych rekolekcji i dostrzeżenia tego, co można w kolejnym roku zrobić lepiej.
 • Jednym z zadań, które Diakonia realizowała było uczestnictwo w przygotowaniu Diecezjalnej Oazy Matki, czyli rozesłania na rekolekcje, oraz czuwanie nad przebiegiem godziny świadectw na Powakacyjnej Pielgrzymce Ruchu.
 • Podjęliśmy próbę utworzenia diecezjalnego banku ośrodków rekolekcyjnych, jednak pomimo starań osoby odpowiedzialnej za to przedsięwzięcie otrzymaliśmy bardzo mało zgłoszeń.
 • Założone przez nas ramy programowe obejmowały formację uzupełniającą osób odpowiedzialnych za przygotowanie rekolekcji. Realizowaliśmy ten cel przede wszystkim poprzez pracę z materiałami przygotowanymi przez Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych podczas tzw. Oaz Jedności DOR, szukaliśmy też odpowiedzi
  pismach i konferencjach pozostawionych przez naszego Założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego.
 • Naszym dążeniem było uczestnictwo w spotkaniach diakonii przedstawicieli wszystkich grup stanowych Ruchu, jednak z przyczyn niezależnych od nas nie udało się nam na razie osiągnąć tego celu.

Plany.

 • W dalszym ciągu podejmujemy starania zbudowania diakonii obejmującej wszystkie grupy naszego Ruchu.
 • Jako kolejny cel do realizacji widzimy wypracowanie systemu planowania rekolekcji według rozeznanych potrzeb wspólnot Ruchu.
 • W celu usprawnienia przepływu informacji chcielibyśmy uruchomić elektroniczny system zapisów na rekolekcje. Można tu wykorzystać doświadczenia tych diecezji,
  w których taki system funkcjonuje.
 • Pozostaje też sprawa „reaktywacji” Wrocławskiej Oazy Wielkiej „Betsaida”.

Diecezjalna Diakonia Słowa.

Skład osobowy, informacje ogólne.

Poprzedni odpowiedzialny – Stanisława Dziewit.

Od października 2013 r. nowy odpowiedzialny – Aida Matys.

Diakonia Słowa liczy 2 osoby: Alicja Kuczyńska i Aida Matys.

Mieści się w Sali nr 2 przy ul. Katedralnej 4, w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej.

Dyżury: we wtorki i czwartki w godzinach 16:00 – 18:00.

Oferuje książki, czasopisma i materiały formacyjne dla wszystkich grup ruchu. Posługę w tej diakonii objął teraz Domowy Kościół, więc położony został większy nacisk
w odpowiednie zabezpieczenie materiałów formacyjnych dla dzieci uczestniczących wraz z rodzicami w rekolekcjach formacyjnych a szczególnie w Oazach Rodzin.

Sprawozdanie – nowe osiągnięcia.

 • Komputerowa obsługa sprzedaży, zamówień, inwentaryzacji. Duże ułatwienie
  w rozliczaniu.
 • Elektroniczna poczta e-mail diakonia.slowa.wroclaw@gmail.com
 • umożliwia dość szybką komunikację również z parami rejonowymi w sprawie zamówień i odbioru czasopism, składania zamówień na materiały, zapytań, rezerwacji.
 • Podłączenie Internetu (stałego, choć ograniczonego łącza) umożliwiło składanie zamówień oraz zapłaty za zamówione materiały drogą elektroniczną,
  co zmniejszyło koszty utrzymania i obsługi.
 • Poszerzanie oferty o nowości wydawnicze.
 • Szybka realizacja zamówień członków ruchu, składanych poprzez pocztę e-mail, sms, telefonicznie.
 • Przygotowywanie i dostarczanie książek i materiałów na rekolekcje organizowane
  w ciągu roku, Rejonowe Dni Wspólnoty, Kręgi diecezjalne. Odpowiednia obsługa rozliczeniowa.
 • Współpraca z Diakonią Wychowawczą i wspólne opracowanie materiałów formacyjnych dla dzieci na 3⁰ Oazy Rodzin. Zostaną przekazane już w tym roku formacyjnym 2013/2014 materiały studyjne do testowania na oazach  rodzin III stopnia.
 • Współpraca i koordynowanie prac inicjatywy rodziców „STOP seksualizacji naszych dzieci”, zbieranie i wysyłanie deklaracji i petycji do urzędów administracji rządowej.

Plany na przyszłość.

 • Elektroniczna księgowa obsługa sprzedaży i magazynu oraz rozliczeń finansowych.
 • Założenie konta bankowego przy Stowarzyszeniu. Możliwość wprowadzenia na szeroką skalę rozliczeń przelewowych.
 • Monitorowanie, ściąganie z różnych ośrodków i udostępnianie materiałów formacyjnych dla dzieci uczestniczących w Oazach Rodzin wszystkich stopni.
 • Zebranie i udostępnianie płytoteki filmów, opowieści biblijnych, piosenek religijnych, materiałów dla dzieci przydatnych w czasie dni wspólnoty, rekolekcji, dla potrzeb diakonii wychowawczej.
 • Dalsza współpraca przy opracowaniu materiałów formacyjnych dla dzieci uczestniczących wraz z rodzicami w rekolekcjach ORAR I i II⁰, Triduum Paschalne, Adwentowe i Wielkopostne Dni Wspólnoty, itp.
 • Współpraca z DOR i parą diecezjalną w celu przygotowania, ujednolicenia
  i udostępniania materiałów pomocniczych, przydatnych podczas organizowania rekolekcji, szczególnie Oazy Rodzin wszystkich stopni.


Diecezjalna Diakonia Wychowawcza.

Skład osobowy (reaktywacja diakonii).

 • W odpowiedzi na brak odpowiednich materiałów dla dzieci uczestniczących wraz
  z rodzicami w oazach letnich powstała w kwietniu 2013 roku myśl o powołaniu zespołu osób, które podjęłyby się przygotowania odpowiednich konspektów. Najpierw
  z inicjatywy Aidy Matys powstały pomysły do materiałów formacyjnych dla dzieci
  na OR III°. We wrześniu 2013 roku uformowała się grupa osób chętnych
  do współpracy.
 • Ostatecznie z tego grona osobą odpowiedzialną została Roksana Cwynar.
 • Obecnie grupa liczy 21 osób (małżeństwa, młodzież, osoby pracujące). Diakonia
  w domu opracowuje materiały. Na spotkania organizowane co 2-3 miesiące przychodzi 5-10 osób.
 • Stworzono grupę kontaktującą się ze sobą za pomocą e-maila: oaza_radosci_dziecka@googlegroups.com Osoby chętne do tworzenia nowych materiałów, konspektów zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Sprawozdanie – nowe osiągnięcia.

 • W odpowiedzi na brak odpowiednich materiałów dla dzieci uczestniczących wraz
  z rodzicami w oazach letnich powstała w kwietniu 2013 roku myśl o powołaniu zespołu osób, które podjęłyby się przygotowania odpowiednich konspektów. Najpierw
  z inicjatywy Aidy Matys powstały pomysły do materiałów formacyjnych dla dzieci na OR III°. We wrześniu 2013 roku uformowała się grupa osób chętnych do współpracy.
 • Ostatecznie osobą odpowiedzialną została Roksana Cwynar.
 • Obecnie grupa liczy 21 osób (małżeństwa, młodzież, osoby pracujące). Diakonia
  w domu opracowuje materiały. Na spotkania organizowane co 2-3 miesiące przychodzi 5-10 osób.
 • Stworzono grupę kontaktującą się ze sobą za pomocą e-maila: oaza_radosci_dziecka@googlegroups.com Osoby chętne do tworzenia nowych materiałów, konspektów zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Plany na przyszłość.

 • Opracowanie materiałów na ORAR I i II°, na Triduum Paschalne, dni wspólnoty, itp.
 • Opracowanie bazy danych osób chętnych do opieki nad dziećmi w diakonii wychowawczej w czasie rekolekcji formacyjnych i tematycznych ( jest to trudne zadanie, gdyż dużą część osób diakonii stanowią uczniowie i studenci, którzy po 2-3 latach z różnych powodów życiowych rezygnują z takiej formy współpracy
  z Domowym Kościołem – stąd konieczność opracowania prostych materiałów aby każda nowa osoba, bez żadnego doświadczenia wiedziała jak się nimi posługiwać).
 • Wydanie w formie podręcznika materiałów formacyjnych dla dzieci przeżywających wraz z rodzicami OR III° (a potem dalszych konspektów).
 • Opracowanie materiałów na ORAR I i II°, na Triduum Paschalne, dni wspólnoty, itp.
 • Opracowanie bazy danych osób chętnych do opieki nad dziećmi w diakonii wychowawczej w czasie rekolekcji formacyjnych i tematycznych ( jest to trudne zadanie, gdyż dużą część osób diakonii stanowią uczniowie i studenci, którzy po 2-3 latach z różnych powodów życiowych rezygnują z takiej formy współpracy z Domowym Kościołem – stąd konieczność opracowania prostych materiałów aby każda nowa osoba, bez żadnego doświadczenia wiedziała jak się nimi posługiwać).
 • Wydanie w formie podręcznika materiałów formacyjnych dla dzieci przeżywających wraz z rodzicami OR III° (a potem dalszych konspektów).

 

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia.

Skład osobowy, informacje ogólne.

Dotychczasowy odpowiedzialny Wiesław Szczepanowski.

Nowy odpowiedzialny Andrzej Kuś.

Opiekun duchowny: ks. Mateusz Ciesielski.

Diakonię tworzą młodzież, dorośli, rodziny i duchowni – „Równi służą równym.”

Spotkania formacyjno-organizacyjne odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca
o godz.19 oo , w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4 we Wrocławiu.

Adres e-mail: krucjata@wroclaw.oaza.pl

http://wroclaw.oaza.pl/diakonie/wyzwolenia/

Sprawozdanie z pracy.

 • Organizacja i uczestnictwo w pielgrzymkach w intencji trzeźwości narodu na poziomie diecezjalnym i ogólnopolskim.
 • Organizacja zabaw i bali bezalkoholowych: Niepodległościowy 11 Listopada, Sylwestrowy i Karnawałowy.
 • Organizacja i uczestnictwo w rekolekcjach nt. służby Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (ORDW, ONŻ, Szkoła Animatora, ORAR).
 • Promocja abstynencji jako stylu życia w mediach: Eleuteria, Koinonia, Radio Rodzina, Telewizja Trwam, Gość Niedzielny, Niedziela, FunPage Facebook.
 • Prowadzenie rozważań Dróg Krzyżowych i Różańca w parafiach Diecezji Wrocławskiej.
 • Uczestnictwo w pracach filii i centralnej Diakonii Wyzwolenia (Rybnik, Niepokalanów).
 • Regularna modlitwa w intencji wyzwolenia zniewolonych nałogami – wspólne modlitwy, intencje mszalne w parafiach.
 • Prowadzenie korespondencji z członkami i kandydatami KWC poprzez listy mailingowe.
 • Prowadzenie Księgi Czynów KWC – liczba nowych członków 94 (obecnie 9061 wpisów) i kandydatów 2010 – 77, 2011 – 183, 2012 – 50, 2013 – 151, 2014 – 3.

Plany.

 • Powiązanie Bali Niepodległościowych z imprezą Patriotyzm we Wrocławiu (przygotowania do 100 rocznicy Niepodległości Polski w 2018 roku oraz do dwóch wydarzeń w 2016 roku: Światowych Dni Młodzieży oraz Wrocław Europejską Stolicą Kultury).
 • Kontynuacja działalności modlitewnej i pielgrzymkowej na poziomie parafialnym, diecezjalnym i ogólnopolskim.
 • Rozwijanie współpracy z mediami katolickimi oraz nawiązanie kontaktów
  z pozostałymi mediami.
 • Rozwój strony internetowej.
 • Nawiązanie współpracy z placówkami – co najmniej raz w roku wspólne spotkanie.
 • W razie potrzeb promowanie rozwoju nowych placówek przy parafiach.

Diecezjalna Diakonia Życia.

Skład osobowy.

Dotychczasowa odpowiedzialna: Jolanta Such – Białoskórska.

Nowi odpowiedzialni: Katarzyna i Jarosław Krupińscy.

W ostatnim roku nastąpił dynamiczny rozwój DŻ i chwilowo trudno nam się siebie doliczyć. Jest nas około dwadzieścia osób, w tym pięć małżeństw , trzy studentki , pozostałe osoby są także z małżeństw DK. Większość  z tych osób ma skończone Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym, ma uprawnienia doradcy życia rodzinnego i nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny. Dziesięć osób jest członkami Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie.

Sprawozdanie z pracy.

Posługa na rzecz Ruchu.

 • Prelekcje dla oaz rekolekcyjnych  Domowego Kościoła w ramach  Szkoły Apostolskiej, oraz  Oazy Nowego Życia i Oazy Nowej Drogi. Na rekolekcjach własnych oraz gościnnie, także w okolicach Krościenka i na ORDŻ .
 • Publikacje w pismach : „Wieczernik”, „Oaza”, „Eleuteria”.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Życia w 2013 r.
 • Przygotowanie programu dla Diakonii Wychowawczej na ORDŻ o tematyce podejmowanej na rekolekcjach.
 • Formacja własna, udział w szkoleniu  na temat homoseksualizmu w ośrodku „Odwaga” w Lublinie ( dwie osoby).
 • Rekolekcje dla bezdzietnych małżeństw (D.D.  Stępniowie).

Posługa na zewnątrz.

 • Zorganizowanie Cichego Marszu dla Życia we Wrocławiu 28 XII 2010 r.
 • Stała praca w poradniach rodzinnych.
 • Zorganizowanie  otwartych spotkań (2011/2012) nt.: „Kohabitacja”, „Rodzina po stracie dziecka”.
 • Promocja i udział w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, szczególnie z okazji Dnia Świętości Życia.
 • Osoby będące nauczycielami prowadzą lekcje wychowania do życia w rodzinie.
 • Czynny udział w akcji „Stop seksualizacji” (2014 r.).

Plany na przyszłość.

 • Ożywienie strony internetowej Diecezjalnej Diakonii Życia.
 • Kontynuacja posługi stałej: prelekcje, praca w poradniach, inne.
 • Stałe kształcenie specjalistyczne.
 • Formacja własna.
 • Znalezienie duszpasterza do diakonii.

Zebrał na podstawie zgłoszonego materiału Mieczysław Kobierski

Wrocław 17 maja 2014 roku

 •  
 •  
 •