Diecezjalna Szkoła Animatora – zapisy rozpoczęte!

Bóg nie da się prześcignąć w swojej miłości i wielkoduszności. Odpowiadając na Jego miłość musimy być gotowi oddać siebie i wszystko, co posiadamy. Wtedy nic nie stracimy. Bo nie tracimy tego, co dajemy, ale tracimy to, co zatrzymujemy dla siebie. Chrystus powiedział: „Kto zachowuje swoje życie straci je, ale kto traci swoje życie dla Mnie, znajdzie je.” To jest ten wielki paradoks naszego życia ludzkiego, że ten, kto zatrzymuje traci, a kto daje, zyskuje. Dlatego nasza wiara niechaj się wyrazi w tej gotowości do wielkodusznego dawania, do ryzykowania, ale na koszt Boga, w odpowiedzi na Jego miłość.

(Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkole Animatora Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej 2018/2020 (uczestnicy II roku DSA 2018/2019).

Diecezjalna Szkoła Animatora jest szkołą uczniów Chrystusa, którzy pragną podjąć, bądź już podejmują diakonię na drodze charyzmatu Ruchu Światło–Życie. Jest ona pomocą dla osób po formacji podstawowej Ruchu Światło-Życie, które chcą dojrzewać do posługi animatorów małych grup, chcą wzrastać w posłudze, bardziej poznawać charyzmat Ruchu oraz – we wspólnocie braci i sióstr uczyć się służby – dla Ruchu, a przez Ruch dla Kościoła.

Eucharystia, modlitwa, spotkania w grupach, konferencje, warsztaty, dzielenie się doświadczeniami, spotkania z Żywym Kościołem, rozmowy przy kawie i herbacie to stałe punkty programu DSA. Istotnym elementem uczestnictwa w DSA jest formacja pomiędzy spotkaniami oraz indywidualne spotkania z animatorem grupy DSA – tzw. weryfikacje.

DSA trwa 2 lata i składa się z 12 zjazdów weekendowych (6 w roku). Warunkiem uczestniczenia w DSA jest gotowość do udziału we wszystkich zjazdach i w całym programie.

W Szkole Animatora może brać udział każdy, kto jest na drodze formacyjnej Ruchu Światło-Życie i pragnie posługiwać na rzecz wspólnot Ruchu zarówno w ciągu roku, jak również podczas rekolekcji wakacyjnych. Warunkiem uczestnictwa w DSA jest przeżycie rekolekcji 3 st. ONŻ. Zgłoszenia osób, które są na wcześniejszym etapie formacji będą rozpatrywane indywidualnie przez Moderatora Diecezjalnego przy udziale Diecezjalnej Diakonii Formacji Diakonii.

Przyjeżdżając na I sesję Szkoły Animatora należy przywieźć skierowanie podpisane przez Księdza Moderatora ew. Osobę odpowiedzialną za wspólnotę (w załączniku).

Jeśli chcesz stać się prawdziwym narzędziem w rękach Boga i pragniesz głębokiej formacji duchowej, modlitwy i doświadczenia wspólnoty to czekamy na Ciebie.

Tu znajdziesz plakat do pobrania:

Szkoła Animatora Plakat

Miejsce:

DSA odbywa się w Domu Ruchu Światło Życie w Ligocie.

Czas trwania:

Każda sesja weekendowa DSA rozpoczyna się kolacją w piątek (ok. 19.00), a kończy obiadem w niedzielę (ok. 13.30) – bardzo istotne jest aby uczestniczyć w całej sesji – od początku do końca.

Koszt: 90 zł.

Termin zgłoszeń: 30 września 2018r.

Terminy zjazdów:

I: 5-7 października 2018 r.Temat: Modlitwa

II: 16-18 listopada 2018 r.Temat: Liturgia

III: 11-13 stycznia 2019 r. Temat: Świadectwo

IV: 1-3 marca 2019 r. Temat: Nowa Kultura

V: 5-7 kwietnia 2019 r.Temat: Agape

VI: 17-19 maja 2019

Temat: Sesja kończąca rok formacyjny w DSA (dla II roku zakończenie DSA)

Zgłoszenia można dokonać przez formularz: https://goo.gl/swT9Eh

Zapraszamy i czekamy na Was.

Wszelkie pytania proszę kierować do Joanny i Grzegorza Rzęsickich na adres: joanna.rzesicka@gmail.com i tel. 508 107 808 (J).

Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii wraz z Moderatorem Diecezjalnym ks. Radosławem Rotmanem

oraz Moderatorem DSA ks. Grzegorzem Michalskim

  •  
  •  
  •