ORAE I st. w Ligocie Polskiej

Zapraszamy do udziału w OAZIE  REKOLEKCYJNEJ  ANIMATORÓW EWANGELIZACJI I st. w Ligocie Polskiej

Plan Ad Christum Redemptorem II zakłada, że wszyscy członkowie Ruchu wezmą udział w ORAE.

  •  
  •  
  •