Powakacyjna pielgrzymka Ruchu

Jak co roku, zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Ruchu Światło-Życie na Pielgrzymkę Ruchu, która nazywana jest także Powakacyjnym Dniem Wspólnoty.
Podczas tego spotkania chcemy dziękować Panu Bogu za dar rekolekcji wakacyjnych. Jednocześnie będziemy prosić o błogosławieństwo na nowy rok formacji. 

W tym roku będziemy pielgrzymować do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie.

  •  
  •  
  •