Rekolekcje dla dzieci „Moja służba – I stopień”

Termin: 20.08 – 27.08.2018 r.
Miejsce: Bardo Śląskie

Rekolekcje są kierowane do dzieci, które przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej (klasy 3-6 szkoły podstawowej).

Głównym tematem tych rekolekcji jest sakrament chrztu świętego. W pierwszym dniu spotkań dziękujemy Bogu za ten niezwykły dar, a w następnych dniach przywołujemy znaczenie imienia, staramy się coraz lepiej rozumieć znak krzyża, odkrywamy związek pokuty i Eucharystii z sakramentem chrztu, modlimy się do Maryi i Świętych oraz uczymy się lepiej rozumieć niedzielę jako święty dzień dzieci Bożych.

Moderator: ks. Marcin Krawczyk

Informacje i zgłoszenia: Kamila Szulc, kamilaszulc5@gmail.com

 

  •  
  •  
  •