Warsztaty Muzyczne połączone z rekolekcjami

Znany już jest termin X JUBILEUSZOWEGO KAMuzO 2015 organizowanego przez Ośrodek Liturgiczny.

Link do formularza zgłoszeniowego

Termin: 19 – 30 sierpnia 2015, miejsce: Brenna Leśnica (dom przy ul. Hetnołka 32), koszt: 550 zł (zaliczka 300 zł).

W programie: warsztaty emisji głosu, warsztaty chóralne, podstawy dyrygentury i prowadzenia zespołów wokalno – instrumentalnych, ABC teorii muzyki, warsztaty rozwijające słuch muzyczny, interpretacja tekstu przez śpiew, podstawy chorału gregoriańskiego, akompaniament do pieśni liturgicznych, nowe pieśni liturgiczne, pieśni uwielbienia, ABC muzyki rozrywkowej (pieśni uwielbienia), konferencje o liturgii (w kontekście muzyki liturgicznej), codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin, wspólna modlitwa, medytacja Słowa Bożego przez muzykę, ABC lidera grupy – warsztat z zakresu psychologii grupy, nagranie płyty CD w profesjonalnym studio.

Kadra KAMuzO 2015:

Gościnnie:dr hab. Iwona Bańska – Dyrygent kilku nagrodzonych chórów, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach dr Szymon Bywalec – ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Jana Wincentego Hawela w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie jest obecnie zatrudniony w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki.

prof. Julian Gembalski – Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach (1996–2002), Kierownik Katedry Organów i Muzyki Kościelnej w AM w Katowicach, więcej…

prof. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – Wykładowca śpiewu oraz emisji głosu w Akademii Muzycznej w Katowicach, więcej…, zobacz także…

ks. Ryszard Nowak – Moderator Diecezjalny Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Katowickiej,więcej…Piotr Pałka – Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, więcej…ks. dr hab. Paweł Sobierajski – Wykładowca śpiewu solowego w Akademii Muzycznej w Katowicach, tenor, duszpasterz środowisk twórczych, więcej…dr Wojciech Stępień – Wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach w Instytucie Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Jolanta Sznajder – Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach (wiolonczela, Edukacja Muzyczna), Absolwent Podyplomowych Studiów Emisji Głosu, dyrygent.ks. dr Grzegorz Śmieciński – Ceremoniarz Archidiecezji Katowickiej prof. Aleksandra Paszek-Trefon – Wykładowca dyrygentury w Akademii Muzycznej w Katowicach, Kierownik Katedry Chóralistyki w AM w Katowicach, wiecej…

Prowadzący codzienne zajęcia muzyczne:Maja Białas – studentka Akademii Muzycznej w Katowicach, chóralistyka Filip Białas – student Akademii Muzycznej w Katowicach, edukacja muzyczna Anna Czerwińska – studentka Akademii Muzycznej w Katowicach, chóralistyka Łukasz Szmigiel – absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, chóralistyka, skrzypce jazzowe Modlitwa śpiewem:Dorota i Marcin Łęczyccy – współodpowiedzialni za Diakonię Muzyczną w Katowicach, Centralną Diakonię Muzyczną, animatorzy muzyczni, redaktorzy m.in.. śpiewnika „Giszowiec” oraz „Exultate Deo”

Warsztat Lidera Grupy:Aurelia Golda – Absolwent pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Śląskim, absolwent socjoterapii w Górnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu Katarzyna Kędzierska – Absolwent pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, fototechnik (Fotoedukacja – Katowice)

Rekolekcje:ks. Bartosz Zygmunt – Moderator Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło – Życie, doktorant Akademii Muzycznej w Katowicach, odpowiedzialny za śpiew i chór w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, Duszpasterz Akademicki.

Warunki uczestnictwa:

1. ukończone 18 lat w dniu 19 sierpnia 2015 roku ! 2. wypełnienie formularza, (Formularz zgłoszeniowy) 3. wpłata zaliczki, 4. zaakceptowanie sposobu przeżywania rekolekcji zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie.

Zaliczkę w wysokości 300 PLN wpłać bezpośrednio w Diakonii Słowa w Chorzowie lub na konto: Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice nr konta: 92 1050 1243 1000 0023 3557 9823 w tytule wpisując koniecznie: KAMuzO 2015 + imię i nazwisko

zapraszam Katarzyna Kędzierska Sekretariat Ośrodka Liturgicznego

Coś więcej z lat ubiegłych …

Zaproszenie – ks. Ryszard Nowak – Diecezjalny Moderator

Zaproszenie – Marcin Łęczycki – Moderator Centralnej Diakonii Muzycznej

  •  
  •  
  •