„Wychowywać (się) do wiary”

Termin: 29.04-3.05.2016.

Miejsce: Duszniki Zdrój,

Zgłoszenia: Ela i Jacek Gładcy, tel. 507 089 118, e-mail: e.gladka@novis.net.pl

  •  
  •  
  •