XXII pielgrzymka rodzin do ŚWIĘTEGO JÓZEFA w Kaliszu

PIELGRZYMKA DO KALISZA

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!
– w 40. rocznicę zawołania papieskiego

XXII pielgrzymka rodzin do ŚWIĘTEGO JÓZEFA w Kaliszu odbędzie się w dniu 99. urodzin św. Jana Pawła II. 18 maja 2019 roku pragniemy stanąć nieopodal pomnika naszego Rodaka, by jeszcze raz wsłuchać się w Jego słowa, by odczytać Jego przesłanie do naszych rodzin. To właśnie w Kaliszu św. Jan Paweł II powiedział:
„Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Staje się źródłem siły i wierności małżeńskiej. Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez tę miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i jest źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym gniazdem życia i jedności”.

PROGRAM SPOTKANIA:

1230 – zawiązanie wspólnoty
1300 – konferencja: Aktualność myśli Jana Pawła II do rodzin (ks. Krzysztof Łapiński, moderator krajowy Domowego Kościoła)
1345 – świadectwa
czas dla siostry i brata?
1600 – przygotowanie Eucharystii
1615 – Eucharystia
ok. 1800 – zakończenie pielgrzymki

W tym szczególnym czasie, gdy toczy się walka o rodzinę pragniemy św. Józefowi oraz św. Janowi Pawłowi II zawierzyć wszystkie sprawy naszych małżeństw, rodzin, wspólnot. Niech Święci Orędownicy wypraszają potrzebne łaski i umacniają nas w codzienności.

Jagoda i Zbigniew Gajewy – para diecezjalna DK d. kaliskiej

ks. Michał Pacyna – moderator diecezjalny DK d. kaliskiej

Katarzyna i Paweł Maciejewscy – para krajowa DK

ks. Krzysztof Łapiński – moderator krajowy DK

  •  
  •  
  •