Wzywając Ducha Świętego! Relacja z czuwania. Warto było tam być!

W ubiegłą sobotę, 19 maja, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, Ruch Światło-Życie Archidiecezji wrocławskiej spotkał się na czuwaniu w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Wybór akurat tego miejsca jeszcze bardziej podkreślał obecność wśród nas Matki naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

 

 

Wszystko rozpoczęło się o godz. 19.30 Pierwszymi Nieszporami z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, podczas których homilię wygłosił ks. Paweł Jędrzejski. Między innymi przypomniał w niej naukę ojca Franciszka Blachnickiego, że aby przyszedł do nas Duch Święty, musimy uwierzyć, pragnąć Go, prosić o Niego i mieć czyste serce. Oprócz ks. Pawła z osób duchownych w nieszporach uczestniczył również nasz nowy Moderator Diecezjalny, ks. Radosław Rotman oraz diakon Łukasz Gołąbek. Po ich zakończeniu ks. Radek powitał wszystkich zgromadzonych. Szczególną radość wyraził z obecności wśród nas dwóch pań z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (który właśnie w najbliższych dniach, bo 24 maja, będzie przeżywał 60-lecie swojego istnienia): pani Doroty Seweryn, jednej z jego współzałożycielek oraz pochodzącej z Wrocławia pani Grażyny Miąsik. Ksiądz Radosław na wstępie zwrócił uwagę na to, że owocność naszego działania zależy od tego, na ile jesteśmy posłuszni woli Pana. Tylko wtedy przynosimy obfity i trwały owoc, jeżeli podejmowane przez nas dzieła są zgodne z Jego wolą. Przy okazji podkreślił, że nasze zgromadzenie się w ten wieczór, aby prosić o Ducha Świętego, o Jego dary i charyzmaty, jest jak najbardziej zgodne z Bożą wolą, więc mamy podstawy, aby spodziewać się dobrych owoców naszej modlitwy. Nastąpił czas modlitwy. W sposób szczególny prosiliśmy o wszelkie potrzebne łaski, dary i charyzmaty dla Ruchu Światło-Życie naszej Archidiecezji. Śpiew i modlitwę prowadziła Diecezjalna Diakonia Modlitwy. Z dużym wzruszeniem przyjęły nasze panie z INMK modlitwę całego naszego zgromadzenia w ich intencji. Prosiliśmy również Pana, aby obdarzył ks. Radosława wszelkimi darami potrzebnymi mu do owocnego pełnienia posługi Moderatora Diecezjalnego. Po krótkiej przerwie, o godz. 21.45, rozpoczęła się Eucharystia. Śpiew, podobnie jak podczas Nieszporów, prowadziła Diecezjalna Diakonia Muzyczna, a asystę przygotowała Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. Domowy Kościół przygotował czytania oraz niósł dary do ołtarza. W międzyczasie do naszego grona dołączył Moderator Diecezjalny DK, ks. Jerzy Żytowiecki oraz ks. Mateusz Ciesielski, który w czasie Eucharystii wygłosił płomienną homilię oraz nasz kleryk Marcin Józefczyk. Ks. Mateusz w swojej homilii szczególnie zwrócił uwagę na różnicę między tym, co stało się w Babel, a tym, co miało miejsce w Wieczerniku podczas zesłania Ducha Świętego, wynikającą z różnych motywów powodujących opisanymi tam grupami osób. W Babel podjęto próbę stworzenia czegoś bez Boga. Mieszkańcy ziemi poczuli się już tak doskonali w swoim rozwoju technologicznym, że Bóg wydawał im się do niczego niepotrzebny. Aktualnie, gdy technika poszła nieporównanie do przodu również mamy do czynienia z podobnymi próbami. Od wieków jednak podobnie się to kończy: zamiast zjednoczenia, jeszcze głębsze podziały. W Wieczerniku natomiast zgromadzili się apostołowie, którzy mieli już doświadczenie własnej słabości, którzy nie sprawdzili się w momencie próby i byli tego świadomi. Do nich mógł już przyjść Duch Święty, aby odtąd w Jego (nie swojej) mocy, bez lęku, świadczyli oni o Panu Jezusie Chrystusie. Pytanie tylko, czy my rzeczywiście pragniemy, aby ten Duch Święty do nas przyszedł? Czy nie obawiamy się, że Jego przyjście sprawi iż będziemy musieli w końcu porzucić swoje wygodne życie i poddać się Jego nieprzewidywalnemu działaniu? Około godziny 23.00 czuwanie zakończyło słowo naszego Moderatora. Ks. Radek odwołując się do homilii ks. Mateusza zwrócił uwagę na to, że nawet w Ruchu Światło-Życie grozi nam to, iż będziemy wykonywać dzieła swoje, a nie naszego Pana. To jest realne zagrożenie, którego musimy się wystrzegać, bo nawet najlepsze w swoich założeniach dzieła, jeżeli nie są zgodne z Bożą wolą, nie będą nas budować ani jednoczyć. Na koniec nowy Moderator przekazał również wyrazy jedności od dotychczasowego Moderatora Diecezjalnego, ks. Grzegorza Michalskiego, który w tym czasie z grupą animatorów przebywał w Krościenku na Centralnej Oazie Matce (COM). Ks. Radosław zaprosił również nas wszystkich, a szczególnie tych, którzy w jakikolwiek sposób będą posługiwali w czasie rekolekcji wakacyjnych, na Diecezjalną Oazę Matkę (DOM), która rozpocznie się 11 czerwca br. o godz. 19.00 w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku. Podczas Liturgii między innymi podziękujemy ks. Grzegorzowi za jego dotychczasową posługę dla Ruchu Światło-Życie naszej Archidiecezji.

  •  
  •  
  •