Zakończenie roku pracy Domowego Kościoła

Piękna, słoneczna pogoda, sielska atmosfera wiejskiego dworku, czas skupienia i modlitwy oraz radości, spotkania i zabawy – tak w jednym zdaniu można opisać spotkanie kończące rok pracy formacyjnej Domowego Kościoła, które odbyło się w sobotę 16 czerwca w Ligocie Polskiej.

Już od godzin porannych w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie pojawiały się małżeństwa przygotowujące to wydarzenie, a z każdą chwilą przybywały kolejne, szczególnie te, które w obecnym roku rozpoczęły swoją przygodę z Domowym Kościołem.

Po zawiązanie wspólnoty i przygotowaniu do mszy rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Radosław Rotman, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w koncelebrze z pięcioma kapłanami. W swojej homilii ukazywał głębię powołania i posłania małżonków – w małżeństwie i rodzinie, ale również do służby – diakonii i bycia prorokiem Pana. Taka postawa nie pozwala bowiem na zamknięcie się tylko we własnej rodzinie, lecz otwiera na wyjście również poza swoje ograniczenia – tak, by odkrywać i wypełniać wolę Pana.

Na zakończenie mszy świętej miało miejsce przyjęcie do Domowego Kościoła kręgów, które zakończyły okres pilotażu. Z ogromną radością można było podziwiać 45 małżeństw z dziewięciu kręgów, które po wyrażeniu swojej decyzji odbierały z rąk ks. Radosława zapalone świece jako znak wstąpienia do DK.

Po Eucharystii i wspólnym posiłku przy zupie, grillu i ciastach rozpoczął się czas wspólnej zabawy – rodziców, dzieci i wszystkich razem.

To był dobry dzień, przeżyty w radości z bycia we wspólnocie budowanej wokół Chrystusa. (apk)

zdjęcia: Tomasz Greber

  •  
  •  
  •