ZANIEDBANA MYSTAGOGIA 21.03.2009

21 marca 2009 roku w parafii św. Mikołaja we Wrocławiu odbyły się kolejne warsztaty biblijno – liturgiczne. Wykłady dotyczące biblijnych, liturgicznych i duszpasterskich aspektów okresu wielkanocnego poprowadzili ks. Jacek Tomaszewski oraz ks. Sławomir Stasiak. Wspólnie sprawowaliśmy Liturgię Godzin oraz Eucharystię w intencji śp. ks. Marka Adaszka.

Warsztaty

Kto z nas wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania słyszał w swoim kościele Ewangelię o uczniach idących do Emaus? Czy doświadczyliśmy w parafiach akcentowania przez piękno sprawowania liturgii całej oktawy Wielkanocy, a nie tylko poniedziałku? To ciekawe, że w Śpiewniku Siedleckiego jest 76 kolęd i pastorałek, a jedynie 18 śpiewów wielkanocnych, z czego tylko kilka znanych. Nabożeństwa majowe bardzo szybko zaczynają stanowić konkurencję dla liturgii sprawowanej w okresie paschalnym.

 Warsztaty

O tym, że trzeba zmienić myślenie, przekonywali prowadzący warsztaty. Zatem na majówki należy spojrzeć jako na modlitwę wraz z Maryją i Apostołami, którzy spotykają się ze Zmartwychwstałym, a potem oczekują wspólnie w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego. Dla ożywienia pobożności w okresie paschalnym warto wykorzystać teksty związane z nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego czy nowenną przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz nabożeństwo Via Lucis, oparte na Ewangeliach o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

 Warsztaty

Pełen wątpliwości człowiek współczesności może zapytać: I cóż z tego, że Chrystus zmartwychwstał dwa tysiące lat temu? Co to ma wspólnego z moim życiem? Dla chrześcijan pierwszych wieków związek ten był prosty. Użyty w wielu miejscach w Nowym Testamencie grecki czas perfectum (wyrażający czynność przeszłą i dokonaną, ale pozostającą w związku z teraźniejszością) oznacza, że owoce działania Boga (wskrzeszenie Jezusa) trwają do dziś. Aż piętnaście razy w Nowym Testamencie użyte są zwroty: „Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych” lub „został wskrzeszony do życia” (por. 1 Kor 15,3 – 6). Greckie „egerthe” znaczy tyle, co „przywrócenie do życia”, a pierwotne znaczenie tego słowa to „obudzić kogoś”. Cóż to znaczy? Czy Jezus nie miał mocy, by sam zmartwychwstać? Oczywiście, że miał. Wskrzeszenie Jezusa przez Ojca to pewien obraz, w którym wyrażała się wiara pierwszych chrześcijan. Byli oni tak mocno przekonani o zmartwychwstaniu Jezusa, że przez ten obraz wyrażali dodatkowo swą wiarę w Trójcę Świętą. Cała Trójca działa w każdym akcie zbawczym, także w zmartwychwstaniu. Z czasem, gdy pojawiały się herezje negujące bóstwo i moc Jezusa, a więc także fakt, że powstał On do życia własną, Bożą mocą, coraz częściej zaczęto używać greckiego słowa „aneste” – zmartwychwstał.

Warsztaty 

Do nas należy czytanie Pisma Świętego w taki sposób, by stawało się ono żywym słowem Boga działającym w naszym życiu. Można mieć jedynie nadzieję, że dla uczestników treści warsztatów będą inspiracją do dalszej, samodzielnej lektury Pisma Świętego i głębokiego przeżywania nie tylko samego Triduum Paschalnego, ale i całego czasu Pięćdziesiątnicy Paschalnej.

Dzielę się radością uczestnictwa w tych warsztatach i życzę, aby Zmartwychwstały Pan pozwolił nam wszystkim na nowo doświadczyć radości, pokoju i nadziei płynących z faktu Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

Nina Majek
Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •