Zaopiekuj się światem!

Zachwyt nad pięknem świata od samego początku jest wpisany w formację oazową.

Paschalny Dzień Wspólnoty, 26.04.2020

Temat: Odpowiedzialni za stworzenie

Czy masz świadomość, że od Ciebie zależy, jak będzie wyglądał świat? Jak wygląda Twoja odpowiedzialność? Jeżeli wszystko otrzymałeś, dlaczego zachowujesz się tak, jakby to nie było darem?

Otwórz oczy

Zachwyt nad pięknem świata od samego początku jest wpisany w formację oazową. Taki jest cel wyprawy otwartych oczu: kontemplacja Bożego stworzenia i uczenie właściwego stosunku do niego. Bożej perspektywy, która pozwala człowiekowi korzystać z owoców Ziemi, ale nie beztrosko.

Specyficzne warunki, w jakich odbywał się ten dzień wspólnoty, pokazują, jak niemądra jest wiara człowieka w to, że może wszystko, i jak niewiele w gruncie rzeczy trzeba, by stracił pewność i poczucie bezpieczeństwa, by została zachwiana jego hierarchia wartości. Słowo Boże przypomina, że troska o stworzenie nie jest ważniejsza niż troska o życie duchowe, a nadmierna koncentracja na własnych oczekiwaniach zawsze prowadzi do głębokich rozczarowań.

Online to nie jest to samo

To jeszcze jedna prawda, której uczy nas ten dzień wspólnoty. Choćby nie wiem, jak bardzo się chciało, jak bardzo prawdziwy (i wygodny) wydawał się świat wirtualny, rzeczywistość jest bardziej prawdziwa. Komunikatory pomagają podtrzymywać więź, ale nie są w stanie jej budować (chyba, że ma to być czysto zadaniowa relacja) – nie relacje, które mają być oparte na bliskości. Oby nie wygasła w nas tęsknota za spotkaniem twarzą w twarz z Panem – w słowie i sakramentach, twarzą w twarz z człowiekiem, ze światem. Aby przechadzając się po „cyfrowych ścieżkach” (jak to ujął papież Franciszek w jednym z orędzi na Dzień Środków Społecznego Przekazu) nie stracić z oczu celu.

Wiola Szepietowska

zdjęcia: Michał Szepietowski

Dzień wspólnoty ze względu na ograniczenia odbył się online dla większości uczestników, w kościele na Piasku na Eucharystii spotkali się odpowiedzialni za poszczególne rejony Ruchu Światło-Życie w archidiecezji wrocławskiej).

  •  
  •  
  •