Zasady fotografowania w czasie liturgii

Liturgia, jako strefa sacrum, wymaga stosownego zachowania, dlatego wprowadzamy w życie zasadę, że obsługę fotograficzną podczas ważnych wydarzeń Ruchu będą sprawować tylko fotografowie wyznaczeni do tej posługi przez Diecezjalną Diakonię Komunikowania Społecznego. Zadanie diakonii jest tutaj czysto koordynujące i pozwoli z jednej strony ograniczyć liczbę fotografów, tak aby nie przeszkadzać uczestnikom (również sobie) w przeżywaniu liturgii, a z drugiej objąć obiektywami całą przestrzeń liturgiczną. Zazwyczaj wystarczają do tej posługi maksymalnie dwie osoby.

Zapraszamy również, aby podobne zasady wprowadzić w czasie rejonowych Dni Wspólnoty – tutaj osoby posługujące wskazywaliby odpowiedzialni za rejonowe Dni Wspólnoty – a także innych zgromadzeń liturgicznych Ruchu. Wszystkie celebracje powinny być wzorcowe. Dotyczyć to powinno każdego z aspektów liturgii – także ładu i piękna”.

Obowiązujące w Polsce zasady dotyczące fotografowania i filmowania liturgii.

Wszystkie osoby, które chcą w czasie jakiegoś wydarzenia robić zdjęcia, prosimy o kontakt pod adresem redakcja@wroclaw.oaza.pl: można będzie podzielić się pracą i wcześniej ustalić, jakie zdjęcia są potrzebne do publikacji (a jakie na pewno nie zostaną opublikowane).

Zwracamy uwagę na profesjonalizm posługi:

 • znajomość przebiegu liturgii i wypływające z niej ograniczenia;
 • fotografujący nie powinien się czuć wyłączony z akcji liturgicznej, okazując to m.in. strojem i postawą (Wskazania KEP, p. 9c);
 • wcześniej należy zaplanować utrwalenie poszczególnych momentów i wejść w tajemnicę liturgii w oparciu o metodę kręgu liturgicznego, tzn. poprzez zapoznanie się z tekstami czytań i modlitw;
 • dogodny czas realizacji posługi jest na początku danej akcji liturgicznej, należy ograniczyć się do dwóch ujęć (pierwsze 20 s) w miarę możliwości bez dodatkowego oświetlenia czy lampy błyskowej (Wskazania KEP, p. 9e);
 • należy unikać obfotografowywania kościoła i zgromadzonych w czasie liturgii (Wskazania KEP, p. 8b, c);
 • umiejętność robienia dobrych fotografii w trudnych warunkach (z odległości, bez lampy błyskowej, nie na siłę, bez przeszkadzania przeżywającym liturgię, także sobie nawzajem);
 • sprawne obrobienie zdjęć (max. rozdzielczość 1600×1200 pikseli dla publikacji web);
 • udostępnienie / opublikowanie na stronie – starać się udostępnić zdjęcia najpóźniej do trzech dni roboczych.

Jeśli pragniesz utrwalić istotę liturgii, to gesty-znaki stanowiące integralną część obrzędu, są najlepszymi momentami do rejestracji, czas modlitw powinien być Twoją odpowiedzią i zagłębieniem się w liturgię.

Tylko kilka momentów Mszy św. jest wskazane jako miejsce robienia zdjęć:

 • procesja wejścia;
 • zajęcie miejsc przez uczestników procesji i powitania;
 • zdjęcia lektorów, psałterzystów, głoszących Ewangelię i homilię, czytających wezwania modlitwy wiernych – jeśli jest konieczne ich wykonanie, należy to zrobić w czasie przygotowania do głoszenia;
 • kamerzysta dodatkowo może filmować homilię;
 • procesja z Ewangeliarzem;
 • liturgia eucharystyczna: tylko procesja z darami;
 • podziękowania i  wyjście;

Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego

 •  
 •  
 •