Zbiórka Filipiny 2020

Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej w 2020 roku planuje:

  1. przy pomocy charyzmatu Światło-Życie głosić Ewangelię na Filipinach, organizując pierwsze rekolekcje oazowe na Filipinach w lutym 2020 roku
  2. rozwijać Ruch Światło-Życie na Filipinach przez wyjazd 8 osób z Diakonii Misyjnej Archidiecezji Wrocławskiej na Filipiny i organizację rekolekcji w lipcu/sierpniu 2020 roku
  3. zaprosić 5 osób z Filipin na rekolekcje oazowe w Polsce, aby mogły kontynuować formację rozpoczętą w poprzednich latach. Połowę pieniędzy potrzebnych na przylot, pobyt i rekolekcje zapłacą Filipińczycy.

Do realizacji powyższych celów będziemy potrzebowali zebrać w sumie około 50 000 zł. Obecnie udało się uzbierać około 30% potrzebnej sumy. Uprzejmie prosimy o hojne wsparcie dzieła budowy Ruchu Światło-Życie na Filipinach przez wpłatę na poniższe konto:

40 1240 1574 1111 0010 9064 7764
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
ul. ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko

z dopiskiem: „Cele statutowe – FILIPINY” (wpłaty można odliczyć od podatku jako darowiznę).

Magdalena i Przemysław Skibińscy
odpowiedzialni za DDMis Archidiecezji Wrocławskiej

  •  
  •  
  •