Zmiany w zasadach DK – stan aktualny

W rozwinięciu podajemy informację o aktualnym stanie ZASAD DK i dokonanych ostatnio zmianach. Całość informacji: Zmiany w zasadach DK

Krąg centralny Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie – poprosił w maju br. Komisję Episkopatu Polski o to, by biskupi nie dokonywali zmian w Zasadach DK. W czerwcu 2014 r. krąg centralny otrzymał do wiadomości pismo od Przewodniczącego KEP, abp. Stanisława Gądeckiego, zawierające decyzję w sprawie Zasad DK, podjętą podczas zebrania plenarnego KEP, które odbyło się w dniach 10-12 czerwca 2014 w Warszawie. Pismo to Moderator Generalny rozesłał też parom diecezjalnym.

W piśmie tym biskupi podali, że potrzebna jest nadal dyskusja nad Zasadami, zalecają jednak, by zmienić zasady wyboru par odpowiedzialnych i moderatorów na poszczególnych szczeblach. Pojawiła się wówczas niepewność, jak interpretować słowo – zalecamy.

W czasie wakacji krąg centralny poprosił o wyjaśnienie, jak rozumieć sformułowanie „zalecamy” w kontekście zmiany dwóch punktów Zasad, dotyczących wyborów par odpowiedzialnych i moderatorów na poszczególnych szczeblach. Pod koniec sierpnia otrzymał odpowiedź, że z chwilą podjęcia decyzji podczas zebrania plenarnego KEP, oba te punkty otrzymały nowe brzmienie.

A zatem począwszy od czerwca 2014 r. treść Zasad Domowego Kościoła uległa zmianie w punktach 33 i 34. Od czerwca te wybory winny dokonywać się według nowych zapisów.

Odtąd zadaniem członków DK będzie wyłanianie trójki kandydatów do posługi pary diecezjalnej, filialnej i krajowej, natomiast ostateczny wybór będzie należał do biskupa diecezjalnego (w przypadku pary diecezjalnej), moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie (w przypadku pary filialnej) oraz delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie (w przypadku pary krajowej).

Jak napisała para krajowa – Beata i Tomek Strużanowscy –

Zmiany przyjmujemy w posłuszeństwie wobec Pasterzy Kościoła w Polsce. 

  Podpisujemy się całkowicie pod słowami pary krajowej i całego kręgu centralnego. Prosimy o taką właśnie postawę posłuszeństwa biskupom i przyjęcie ich decyzji. 

Dana i Darek Stępniowie, para diecezjalna Domowego Kościoła

Z pełnym tekstem informacji na ten temat można zapoznać się pod adresem: Zmiany w zasadach DK

  •  
  •  
  •