Zwycięstwo pochłonęło śmierć

„Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?“ (1 Kor 15, 54b-55)

Droga Wspólnoto Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła!

Pełni radości paschalnej, życzymy Wam aby Zwycięstwo Chrystusa pochłonęło Waszą śmierć:

by wolność pochłonęła niewolę, radość wypełniła smutek, miłość spaliła nienawiść i obojętność, radosna służba zastąpiła zniechęcenie, dawanie siebie przemieniło posiadanie siebie.

Chrystus Zmartwychwstał – PRAWDZIWIE POWSTAŁ!

 

Z radosnym Alleluja

 

Ala i Piotr Kuropkowie                                                                    ks. Jerzy Żytowiecki

Para Diecezjalna DK                                                                                         Moderator Diecezjalny DK

  •  
  •  
  •