Boży pomysł na dojrzałe małżeństwo – relacje

W mocy Ducha Świętego możemy wiele uczynić

„Starsi wnoszą pamięć i mądrość doświadczenia, która zachęca, by głupio nie powtarzać tych samych błędów z przeszłości” (Evangelii Gaudium, 108)

W tym roku pracy formacyjnej postanowiliśmy przeżyć rekolekcje tematyczne pod nazwą „Boży pomysł na dojrzałe małżeństwo”, organizowane przez Krysię i Wiesia Bratków oraz moderatora ks. Jerzego Żytowieckiego z diec. wrocławskiej. Rekolekcje te odbyły się od 5 do 12 lipca 2015 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie.

Jesteśmy przekonani, że Pan ma swój plan dla każdego człowieka. Jaki był Jego plan na dotychczasowy czas naszego małżeństwa, to już wiemy, ale chcieliśmy też poznać Jego wolę na przyszłość, żeby starać się ją wypełnić w naszym dalszym życiu.

Pan Bóg poprzez Swoje Słowo, wspaniałe konferencje Pary Prowadzącej i Kapłana pokazywał nam każdego dnia, że mamy jeszcze wiele do zrobienia. Wdzięczni jesteśmy Im za wspaniały i bogaty program tych rekolekcji ułożony w sposób przemyślany i komunikatywny. Każdego dnia wysłuchaliśmy dwóch konferencji, które prowadzili Krysia lub Wiesiu, następnie małżonkowie uczestniczący w rekolekcjach dawali krótkie świadectwa dotyczące danego tematu. Z zaciekawieniem czekaliśmy na słowo podsumowujące od naszego Kapłana, które było oparte o nauczanie Kościoła. Ksiądz czasem korygował nasze wypowiedzi, wskazywał właściwe ścieżki, a nawet gratulował, że wspólnota myśli po Bożemu.

Kontynuacją rozważań z konferencji były spotkania w kręgach, gdzie mogliśmy, każdy z osobna, odnieść się do danego tematu.

Wszystkie konferencje były potrzebne i każda wniosła coś ważnego. Dla pełnego obrazu chcemy wymienić chociaż niektóre:
• Wiek dojrzały w planie Bożym,
• Kiedy dzieci opuszczają dom rodzinny,
• Dziadkowie i wnuki,
• W wieku dojrzałym też się nie nudzimy,
• Co zrobić, aby małżeństwo po latach było udane.

Wiele dobrego Bóg dał nam poprzez te rekolekcje. Między innymi mieliśmy możliwość integrowania się z Jezusem, ale i między sobą (modlitwa małżeńska, dialog małżeński).

Chcemy podziękować Panu za dar wspólnoty. Każda wspólnota prowadzi do jedności i uczy stawania przed Nim w Duchu Świętym. W naszej wspólnocie działanie Ducha Świętego było widoczne w posłudze Krysi i Wiesia. Cokolwiek mieli zrobić posyłali Ducha Świętego do tego miejsca, a On ich wspierał i prowadził. To nas inspirowało i przypominało, żeby jeszcze bardziej zapraszać Ducha Świętego do naszej posługi. W Jego mocy możemy wiele uczynić. Prawdziwa wspólnota bez kapłana nie może istnieć, dlatego dziękujemy Panu Bogu za naszego Moderatora, ks. Jerzego, który „stał na straży” nauki Kościoła i czystości charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Zapamiętamy Jego Boże spojrzenie z miłością na nas jako wspólnotę.

Dziękujemy Duchowi Świętemu, że wskazał nam te rekolekcje, na których otrzymaliśmy nowe spojrzenie na nasze małżeństwo. Były one też przybliżeniem i ugruntowaniem tego, co było już nam znane. Ufamy, że pomoże nam to przemieniać się w naszym małżeństwie w nowego człowieka.

Dziękujemy Panu Bogu za ten błogosławiony czas.Za wszystko dobro chwała niech będzie Trójcy Świętej!Wanda i Marian z diec. łowickiej

Jak z radością patrzeć na życie we dwoje

Rekolekcje nt. ,,Boży pomysł na dojrzałe małżeństwo” w Nysie, które prowadzili wraz z ks. Jerzym Żytowieckim, Krysia i Wiesław Bratkowie, dla naszego małżeństwa na obecny czas były wielkim darem od Pana Boga. Para prowadząca wraz z kapłanem wzajemnie się uzupełniali. Potrafili stworzyć cudowną wspólnotę, która razem potrafiła się śmiać w radosnych momentach rekolekcji, ale też z całą powagą podchodzić do trudnych tematów. Klimat wytworzony podczas rekolekcji skłaniał uczestników do wzajemnej życzliwości, służby względem siebie i otwartości na dzieleniu się świadectwem swojego życia.

Poruszane tematy przeplatane świadectwami prowadzących i uczestników rekolekcji pokazały nam, jak z radością patrzeć na życie we dwoje, kiedy przychodzą wraz z wiekiem różne dolegliwości, ale też jak godzić się z sytuacją, kiedy Pan Bóg powołuje do siebie jednego ze współmałżonków.

Na rekolekcjach panowała punktualność, a przeżyta formacja uczestników sprawiała, że niewiele czasu potrzeba było, aby przygotować poprowadzenie jutrzni czy posługę podczas Eucharystii. Zaletą tych rekolekcji dla małżonków z dużym stażem małżeństwa było to, że we dwoje przeżywaliśmy te rekolekcje i odkrywaliśmy głębię omawianych tematów.

Uważamy, że Krysia i Wiesiek prowadząc ten typ rekolekcji dali wspaniałe świadectwo swojego życia. O wiele wiarygodniej brzmią katechezy poparte świadectwem osób w ich wieku niż młodego małżeństwa, które te zagadnienia zna tylko z teorii. Będziemy zachęcać małżeństwa z naszej wspólnoty do uczestnictwa w tego typu rekolekcjach.

Były wspaniałe pod każdym względem.Bóg zapłać.

Barbara i Julian

  •  
  •  
  •