Diecezjalna Diakonia Deuterokatechumenatu

Odpowiedzialna

Ewa Piechurska

EWA PIECHURSKA
piechurskae@gmail.com

Moderator

Ks. Łukasz Gołąbek 2022-11-08

KS. ŁUKASZ GOŁĄBEK
xlgolabek@gmail.com

Miejsce spotkań

Centrum Ruchu Archidiecezji Wrocławskiej
pl. Stanisława Staszica 4
50-221 Wrocław

salka 3 (nad kaplicą)

Terminy spotkań

Zwykle spotykamy się w czwarte poniedziałki miesiąca, o godzinie 1930.

W roku formacyjnym 2022/2023 są to dni:

  • 2022-12-05
  • 2023-01-23
  • 2023-02-27
  • 2023-03-27
  • 2023-04-24
  • 2023-05-22
  • 2023-06-26

O diakonii

Naszym zadaniem jest dbanie o sprawy związane z formacją w Ruchu Światło-Życie. Służymy pomocą ludziom rozpoczynającym formację jak i tym, którzy tą formację kontynuują.

W przyszłości chcemy działać na rzecz integracji osób będących w Ruchu oraz usprawniać kwestie związane z formacją.

Z życia diakonii