Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii

Pietkiewicz

ODPOWIEDZIALNA ZA DDFD
MAJA PIETKIEWICZ

dfd@wroclaw.oaza.pl
609 695 911

SPOTKANIA
Diakonia Formacji Diakonii ma nieco inną naturę niż pozostałe, dlatego nie tyle zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, ile liczymy na chętną współpracę tych, do których się zwrócimy.

O DIAKONII
Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii posługuje ad intra, na rzecz samego Ruchu.
Zajmuje się osobami, które ukończyły formację podstawową i podejmują diakonię na rzecz Kościoła. Według określenia Założyciela jest odpowiednikiem działu kadr w świeckich instytucjach. Zadania, które stoją przed diakonią diecezjalną to: zaangażowanie w kształtowanie Szkoły Animatora, organizowanie dni wspólnoty animatorów i diakonii, KODA, ORAR II stopnia, wszystkie działania wspierające formację osób podejmujących diakonię, posługę animatora, pary pilotującej itp. (za: Oaza nr 101 s. 96)